1465884565_7

Санал болгох мэдээ

Хот, хөдөөгийн сурагчдын сурлагын чанарын зөрүү, сумын сургуулийн чанар, багшийн чадварыг онцгойлон анхаарахыг үүрэг болголоо

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас зохион байгуулсан суралцагчийн сурлагын амжилтыг үнэлэх олон улсын “PISA-2022” …