Хэлэлцүүлгийн үр дүнд “Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль”-д өөрчлөлт оруулах, соёлын өвийн эд зүйлийн үнэлгээ гаргах журмыг боловсруулах талаар Соёлын яаманд санал хүргүүлэх, тус яамнаас 2024 оны гуравдугаар улиралд Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэргийн талаарх нэгдсэн чуулганыг зохион байгуулахаар болсон байна.