Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын чиглэлээр нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа

2222222225555555-300x198Өмнөговь аймгийн Прокурорын газраас санаачлан 2015 оны  01 дүгээр сарын 30-ны өдөр “Хорихоос өөр төрлийн ялын биелэлтийг хангуулах нь” сэдэвт нэгдсэн зөвлөгөөнийг зохион байгуулж тус аймгийн Шүүх,  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Цагдаагийн газар, Даланзадгад сумын Засаг даргын тамгын газар, Тахарын албаны алба хаагчдыг оролцсон байна.

Зөвлөгөөнөөр хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд Даланзадгад сумын засаг даргаас хуульд заасан үүргээ гүйцэтгэн оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасах ял шийтгүүлсэн ялтанд  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Цагдаагийн газар хамтран тавих хяналтыг үр дүнтэй зохион байгуулах, торгох, эд хөрөнгө хураах ял шийтгүүлсэн ялтны нуугдмал эд хөрөнгийг илрүүлэх ажиллагаанд учирч буй хүндрэл бэрхшээлтэй асуудал зэргийг асуудлуудыг хэлэлцэв. Нэгдсэн зөвлөгөөнөөс зөвлөмж гаргаж оролцогч байгууллагуудад хүргүүлэхээр тогтсон байна.

Ugluu-logo20

Санал болгох мэдээ

С.Батжаргал: Орхон аймаг наадам тэмдэглэх төсвийг ковидийн эмчилгээнд зарцуулна

Орхон аймгийн баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд нийт 300 сая төгрөгийг төсөвлөсөн. Ковидын нөхцөл байдал хүнд …