Нийслэлийн иргэд сонгуулийн санал өгөх байршилтай танилцана уу

songuulin bairshil

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Нийслэлийн иргэдийн санал өгөх байршилтай танилцана уу.

Хороо

Хэсгийн дугаар

Хэсгийн төв

Хэсгийн нутаг дэвсгэр

Багануур дүүрэг

1

1-р хороо

1

“Гүн галуутай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1-р байр, спорт заал

1-18-р байр,

2

1-р хороо

2

“Гүн галуутай” цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1-р байр, Урлаг заал

19-23-р байр, Баялаг хотхон АОС,70-76-р байр, үйлдвэрчин хороолол  сургалтын задгай, Хуцаа, 1-р хорооны хөдөө хэсэг

3

2-р хороо

3

II хорооны байр, хурлын танхим

2-р хорооны Хужирт, Галуут, Булагтай, Хөдөө хэсэг

4

3-р хороо

4

“Боловсрол” цогцолборын хичээлийн I байр урлаг заал

24-46-р байр, 50-54-р байр

5

3-р хороо

5

“Боловсрол” цогцолборын хичээлийн II байр спорт заал,

УНБ, УСБ, 47. 48,49. 55-61-р байр, Төмөр замын 1-3-р байр, Хилийн цэргийн 36, ГУБ, Талын толгой, Нугын тал, Хилчин, Замчин, үйлдвэр, хөдөө хэсэг

6

4-р хороо

6

IV хорооны байр хурлын танхим

Жаргалант, Рашаант

7

4-р хороо

7

Биеийн тамир спорт хорооны заал

4-р хорооны Хэрлэн, Байдлаг, Тогос уул, Хөдөө хэсэг

8

5-р хороо

8

Ахмадын хорооны байр

Наран, нарийн хэсэг

9

5-р хороо

9

V хорооны хурлын танхим

Их гүн, Багагүн, Залуус, залуусын задгай, Нарийн нуур, 5-р хорооны хөдөө хэсэг

 

Багахангай дүүрэг

1

1-р хороо

1

Соёлын ордон

1-р хорооны нутаг дэвсгэр, Хөдөө 1

2

2-р хороо

2

“Хангай цогцолбор” сургууль

2-р хорооны нутаг дэвсгэр, Хөдөө 1,2,3

 

Баянгол дүүрэг

1

1-р хороо

1

Хорооны цогцолбор байр

46, 48, 49, Богд арын 6а, 7а, 15а, 16а, 24а байрууд,

2

1-р хороо

2

УБ төмөр замын өртөө

Арктай шар байр 03-016, 60, Богд-Арын 10а, 11а, 9а, 8а, 5а, 1а, 2а, 3а, 4а,  сөүл 14

3

1-р хороо

3

Богд-Ар хороолол 24а байр

61, 57, 64, 64/8 67, 67/1/, 68, 51, 47, 47/1/, 78, 74, 88 давхарын 10-20, дангийн 5,  6, 7, 8,  9  23, 20а, 21, 21а, 22а  байрууд

4

1-р хороо

4

Алтай хотхон

ҮТБ 8, 10, 12, 14, Энгельс-16, Энгельс-36, /ААНБ-дын хаягтай өрхүүд/  26

5

2-р хороо

5

Төмөр замын спорт клубын спорт заал

7/1, 2, 3, 5, 6, 7, 18а, 49, ХД55, 56, 57, 39, 58, 59/2, 60-р байрууд АВ3, НОГ2,41,43/5,1,59/1,40,43, ТЗДС, АОС

6

2-р хороо

6

51-р сургууль

26-44-р 44а, 55/2 байрууд, 61,63, 63б, 63в, 63/2, 65/2, 67/3,4,5,5а, 69, 71а,б 73,77 УАА30, 41, 65/1 байрууд

7

3-р хороо

7

73-р сургууль

65, 66, сур 12 байр, 35-37, 40, 42, 50, 51,21-25, 73, 75, 76, АОС, Дан байрууд

8

3-р хороо

8

УБТЗ-ын Ахмадын өртөө

69, 70-72, 38, 41, 53, 63, 79, Уран ган, мебель, 17/2, 45, 54, 81

9

4-р хороо

9

20-р сургууль

1-12, 55-59, 62,19-р байр

10

4-р хороо

10

38-р сургууль

1а-7а, давхар 1-9, Зам-52, 52, 54,77, 41,42, 21, 27, 28, 29, 8а, А-10, А-6, 17,18

11

4-р хороо

11

164-р сургууль

Сот1-4, 30, 13-16 байр, Дан, Задгай, Вербист,  АОС, Гааль1-7

12

4-р хороо

12

Голден парк хотхон

Го/парк 101-107, Авзага 6а,8а,10а байрууд

13

5-р хороо

13

120-р цэцэрлэг

119,ТТК,2-5а,б,7а,б,3-р эм 1-4, 89/3,101-105,113, 117, 91-93/1, 95, 97, Топаз, Шинэ дэлхий

14

5-р хороо

14

ЭӨЦ-ийн 56-р сургууль

80/8, 51/3, 6,8,9-12а,б, 18/1,2, 28,32, 45,45/2 АОС45/5, 46, 47а,б,в, 48, 49/1-7, 50-51, 51/1-4, 55/2, 57/1, АОС 76,80/2-9, 10е,9е, 162, 152, 160, 170

15

6-р хороо

15

98-р цэцэрлэг

12/4, 12/5, ХД53, үт-46, 48а, 48б, 49, к-102-107, 83а,83б, 45,  39, орч-46, 43а, 60, 60/2, 61, 63, 64, 87/3, 47/1,47/2 47/3, Дако10а,

16

6-р хороо

16

ЭӨЦС-ийн бага сургууль

65, 13, 14а,14бь 15, 30, 40,41, 42,43, 44а, 44б, 46,71/1, 73, 54,55,56,57/1,57/2,54а City 18 орч-51,53

17

6-р хороо

17

114-р цэцэрлэг

Түр-66,  эко-26,87/2,18, 19а,19б,20,21, 22,23а, 23б, 24, 25

18

6-р хороо

18

ЭМШУИС-ийн сувилахуйн сургууль

16,17, хд22, хд26, хд27, хд28, хд36, хд57, 33,34,45, хд23, аос1-88

19

7-р хороо

19

Хорооны цогцолбор байр

12, 36, 29, 30 байр

20

7-р хороо

20

ЭУЦ-ийн 78-р сургууль

31, 32, 33, 25, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 15, 50 байр, Бади 60, 89 байр ДХЖ гудамжны айлууд

21

7-р хороо

21

97-р цэцэрлэг

101, 102, 103, 104, 105, 96, 74, 69, 71, 65, 66, 67, БАА, АОС, 33а, 59-р байр

22

8-р хороо

22

ЭУЦ-ийн 54-р сургууль

32г, 35, 37,39,42,99, 16, АОС7, 6, 8, 40, 37а3, 37б, 41

23

8-р хороо

23

ЭУЦ-ийн 77-р сургууль

25/1-4, 26, 27, 29, 31, 31/1,5,5а,12,7/1-3, 15

24

8-р хороо

24

93-р сургууль

Яргайт, Гуулин 3,4-р баг

25

9-р хороо

25

113-р сургууль

Горькийн 1-10, 26, 27-р гудамж, давааны 1,2-р гудамж

26

9-р хороо

26

133-р сургууль

АОС-ууд, АА 33, Хасбаатар 23/4, 25, СОТ 3-1, 3-2, 2-1, 2-2, 35, 49

27

10-р хороо

27

13-р сургууль

1,3, 4-р хэсэг, ЗН-9-р гудамж, ЗН-01-2, 22, 22А, 23,33-р гудамж

28

10-р хороо

28

Улаанзагалмайн халамжийн төв

2, 7, 8-р хэсэг, ЗН-3-8-р, 14, 12, 13, 1-13

29

10-р хороо

29

Наран дэлгүүр ЗНН-ийн 14-84

5, 6, 9-р хэсэг, ЗН-10-1-106, 11, 107-148 тоот, 27а, 31 байр

30

11-р хороо

30

Сэтгэмж цогцолбор бага сургууль

77-1-2-р байр, БТ-1-2-р гудамж, ХД-0-5-р гудамж, 41-р байр, БАА-1-7-р гудамж

31

11-р хороо

31

Сэтгэмж цогцолбор ахлах сургууль

ЗАА-1-4-р ,ЗАА-5-7-р ЗН-1-5-р, ЗН-6-р гудамж

32

12-р хороо

32

28-р сургуулийн төв байр

24,25  26 11 12 13   30 31 32 28

33

12-р хороо

33

28-р бага сургууль

6а 6б 6к 14 15 16  27а  27б 27в  27

34

12-р хороо

34

28-рахлах  сургуулийн биеийн тамирын заал

17, 18а, 18б,19, 5а, 5б,7/3, 20,20а, 20/3,  21, 3б МигЗБайл, 15-р Цайл

35

13-р хороо

35

76-р цэцэрлэг

7, 8, 4, 5, 6, 2г, 2Д, 3, 20, 20-1 байр 13-р сургууль

36

13-р хороо

36

77-р цэцэрлэг

1,2а, 2б, 2в, 9, 9-1, 26, ОХТ байр

37

14-р хороо

37

85-р цэцэрлэгийн урлах танхим

10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 19Б, 16/2, 18/1, 17А

38

14-р хороо

38

85-р цэцэрлэгийн чийрэгжүүлэлтийн танхим

13А, 13Б, 13В, 14, 18

39

15-р хороо

39

Хорооны цогцолбор байр

21, 22,23а, 23б, 23в байр

40

15-р хороо

40

40-р сургууль

24,25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30/1, 30/б өөжгий,

41

16-р хороо

41

ШУТИС-ийн БС-ийн Урлагийн заал

Туулын 1, 2, 3, 19, 20-р гудамж, Орхоны 1-11-р гудамж, Макс-35

42

16-р хороо

42

Хорооны цогцолбор байр

Туулын  4-18, 1, 2 60 айл, 56-р байр

43

17-р хороо

43

162-р цэцэрлэг

22, 24, 26, 26/1, 27, 28/1, 28/2, 28/3,  34, 35, 36/а, 36/и, 37, 38/а, 47/а, 44a, 44б, 44в, 44г, 44д, 44е, 44с -р байр

44

17-р хороо

44

МУБИС-ын СӨБ сургууль

13, 38, 39, 40, 40/а, 40/в, 40/с, 40/д, 41, 66, 67, 73, 76, 89/2, 102, 103-р , АОС

45

18-р хороо

45

ОЦУ-ийн 96-р сургууль

33, 42, 43, 44, 10, 76, ОАС, ХД-45байр

46

18-р хороо

46

70-р сургууль

45, 46, 47, 47а, 47б, 47в 79, 81, 82, 50 байр

47

18-р хороо

47

87-р сургууль

34, 13/1, 48, 49, 15/1, 18, 18а, 35а,г, 59, 70, 70/2, 67, 64, 65, ХД-86 байр охйөахх

48

19-р хороо

48

47-р сургууль

51,52,53,60,61, 52а,хд-84,59, 2 үндэс

49

19-р хороо

49

Хорооны цогцолбор байр

54, 68,55,56,57,58,62,63,60а,б ,хд-74, /бусад АОС/

50

20-р хороо

50

Нова зочид буудал 1 давхарт

Өнөр хот 39, 45,45а-р байр, Шинэ хотхоны 2, 4, 6, 8 -р байрнууд,  ЭТЧӨ-186, СБД байр, БУК

51

20-р хороо

51

19-р сургуулийн заал

ДСАА-н 1, 2, 3, 4, 5-р гудамж, ТЭЦ-4, БХН-30, 1-27, 2-27, МИК-30, УС-29, ТТЭ-37, 32, ТЭЦ-2, 3-4, 5-р хэсгийн аж ахуйн нэгжүүд, ТТЭ-32, ОС-8, Сүрлэн байр АТ-12, 1-2-р хэсгийн аж ахуйн нэгжүүд, БХН-48, 738,

52

21-р хороо

52

Хорооны цогцолбор байр

Горькийн 20,21, 23,24, 25,28-р гудамж

53

21-р хороо

53

Горькийн 13-р гудамж 295 тоот

Горькийн 11-19, 22-р гудамж

54

22-р хороо

54

Хорооны цогцолбор байр /хуучин/

ЗН 18-1-101, 102-154, 17-р гудамж, 16-1-86, 16-86-187, 34 байр

55

22-р хороо

55

Хорооны цогцолбор байр /шинэ/

ЗН-15-1-95, 13-13-52в, 191-200, 226-309, 13-52-190, 231-272, 12-103-183, 15-96-152, ЗН-8-10 тоот

56

23-р хороо

56

Хорооны цогцолбор байр

1-4,9 дүгээр хэсэг буюу ЗАА-8-17-р гудамж, ЗН-7-10-р гудамж

57

23-р хороо

57

Хорооны хуучин цагдаагийн байр

5-8 дугаар хэсэг буюу ЗАА25-1-14-р гудамж

 

Баянзүрх дүүрэг

1

1-р хороо

1

1-р хорооны хурлын заал

5а,6а,17,18,19,21,22,23,24,25,26,26а,17а,Сансар 23, 38, Их Соёмбо 105 бусад

2

1-р хороо

2

48-р сургуулийн урлаг заал

6/1,7,8,12/1,14,15,16,20,20/1,20/2,27,28,29,30,32,34,36,41,52,57,58,59,83,85,93,Роял кестл,101,102,103, Голден вилл, 101, 102, 103, 104, 105

3

2-р хороо

3

“Булган” мэргэжил сургалтын төвийн байр

4-р хэсэг Их дарь эх 1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 10-р гудамж, 5-р хэсэг Их дарь эхийн 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15, 16, 17-р гудамж, 12-р хэсэг Сэлбэ 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-р гудамж

4

2-р хороо

4

КТМС-ийн номын сан

алтан-Өлгийн 1–р хэсэг АӨ 1-13-р гудамж, Хүрэл трейд, Жин хэмжүүрийн аа хашаа, Баянхайрхан ХХК хашаа,Зуун зиди авто засвар, 1а тоот, Доной 1,2,3 тоот, Доржийн хаан банк 173-2 тоот, АӨ 88а, 89а тоот, АӨ8-88-4 тоот АӨ-ийн 2-р хэсэг 13-20-р гудамж, АӨ 30-р

5

2-р хороо

5

КТМС

2а-р хэсэг Их дарь эх 1,2,3,4-р гудамж, 2б хэсэг 4,5,6,7,8-р гудамж,3-р хэсэг Их дарь эх 1,2,3,4,5,6,7,8,9-р гудамж

6

3-р хороо

6

33-р сургуулийн урлаг заал

1,2,3,4,5,6,7,8,9,32,36,37,33-р сургуулийн байр, 40г, 43,45,51,52,53,54,55,56,здс-н байр

7

3-р хороо

7

33-р сургуулийн спорт заал

10,11а,11б,12а,12б,13,113,3а,4а,7а,8а,115,44,125,25,34,40б,42/1,ХД43

8

4-р хороо

8

30-р сургууль

талх чихрийн 11, ээрмэлийн 12,13,39, мэргэжилтний 11,12,13,14,  64,65,66,120, Одкон-10,50,8/2,35,53

9

4-р хороо

9

30-р сургуулийн өргөтгөлд

1,2,60,61,46,46а,46,47,48а,48б, 44-1,6,3 4,9,10,31,40,41,37,23,24, Эрэл-1,49

10

4-р хороо

10

97-р сургуулийн өргөтгөл

110,111,112,113,114,43а,43б,200,201,97-р сургуулийн байр,жоби72, тэмүүжин амины орог сууц, НО ххк, Өлзий ХХК, Дүнгэр төв, солонго төв, ОУХХТ, сансар хотхоны гэр хороолол, сансар хотхон 1-10, Глоб 32, 36, амины орон сууцууд, амины орон сууц15, 084-р анги, 124-р анги, их засаг сургуулийн байр

11

4-р хороо

11

Их засаг их сургуулийн хууль зүйн сургууль

Цэргийн хотхон, 118, баясгалант өргөө 1,

12

5-р хороо

12

Улаанбаатар Их Сургууль

202, 203, 205, 15, ХД39, 5, 1,2,7,22,25,30,64/2,64/8, 66/4, 66/5, Отгонтэнгэр их сургууль, 80, 81, 82,87, 9а, 9б, 74, 11, 85а,  85б, 84, Жуков 5-1, 68/1, 68, 75/1, 75, 71, 70/1-р байрууд,  кино үйлдвэр, АОС-37,67

13

5-р хороо

13

69-р сургууль

Өлгий 22/278-289 тоот, 23, 25-31, гудамж, 30-р сургуулийн байр, жуулчин байр, Маахуур 1-39, Монел 1-15 гудамж, Монел 14а, Скайтел ХХК-ны байр, Хар шороо Лхагвасүрэнгийн 38, ЦТК, Ерөө маркет

14

5-р хороо

14

Зөөврийн ус хангамжийн анги

Монел 18-42-р гудамж

15

5-р хороо

15

5-р хорооны хурлын заал

Монел 16, Монел 17 гудамж, Монел 43-53 гудамж, Монос 1-3 гудамж, Монел уул гудамж, Б.Доржийн гудамж, Монос 14, 1000 оюутны байр, ус суваг байр, Шавь цогцолбор сургуулийн байр, 8,9,10,42,204-р байр Лхагвасүрэнгийн 53а байр

16

6-р хороо

16

21-р сургууль

1-р хэсэг 21,29, ФТ-22 дугаар байрууд, 2-р хэсэг 18, 22б, ИС-25, ИС-25а, АОС-ууд, Давст, Цогмар, Вант ХХК-ны байр, Шинэ-Од, Баянзүрх захын хойд талын АОС, 4-р хэсэг 21-д, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6,  Эрчим-27, 44, 64,62, А40, ХД 36, ХД37, ХД38-р байрууд

17

6-р хороо

17

136-р  цэцэрлэг

3-р хэсэг К-1, К-2, К-3 ,К-4, К-5, К-6, К-7, Нт-19, НТ-20, МУБИС-1, МУБИС-2, МУБИС-3, ХУИС, СУИС, ШУТИС, СЭЗДС, ЭМШУИС-1,2, ЭМХҮТ, ХД68-1, Пума-27, 5-р хэсэг, 23, 31, 48, 51, 90, ойн 1-15, Гоожингийн өндөр, модны 1-15, ХД51, ХД52, ХД53, ХД54,  ТЗ8, 56, 55 дугаар байрууд, 4-р хэсэг 31/8,75, 31/15, Монтед-1, Монтед-2, 73, Эрх 13а, 13б

18

7-р хороо

18

97-р сургуулийн спорт заал

1,37а,37б, 38а, 38б, 40, 41, 31, 36г, 41а, 57,58,59, АОС 59/1, АОС Тайж, Болор плаза

19

7-р хороо

19

97-р сургуулийн урлаг заал

2,23,24,115,116, 29, 30-р байрууд АОС Их тойруу 36, Дэнжийн 8,33-р байр

20

8-р хороо

20

Баянзүрх цогцолбор сургуулийн спорт заал

Улаанхуаран 1-9 гудамж,Дүүрэн ХХК ны хашаа Зэрэглээ, ХХК-ны хашаа,Цэргийн халуун усны хашаа байр 1-9 тоот,  нийтийн байр, Улаанхуаран 9-08 тоот, Нийтийн байр, Баянзүрх хотхон 1-10 байр 101-110 байрууд, С.Данзан 3-р байр, Батлан хамгаалах яамны 50,60 50а, 60а ,63а, 63б, байрууд

21

8-р хороо

21

 92-р сургуулийн спорт заал

Эрдэнэтолгой 35-48-р гудамж, 92-р сургуулийн хашаа, Эрдэнэтолгой 40 дан 10-н байр, Эрдэнэтолгой 40-462-ийн гурван байр,260,261,262,248-р байрууд  Эрдэнэтолгойн 40-248-ийн нэг байр, Хилийн цэргийн 288

22

8-р хороо

22

Дотоод хэргийн их сургуулийн соёлын төв

Холбоо толгой 1-11-р гудамж, Ус 15-р гудамж, 1-21 тоотууд, Амгалан дахь нөөцийн хашаа, Ус 15-ын 1-5-р байр, Ус 15-ын нийтийн байр, Ус 15-ын 00-ын өрөөнүүд, Цагдаагийн акедемийн 10-12-ийн нэг байр, Ус 15-ын АОС-22, Их баян бүрд ХХК-ны хашаа, Эрдэнэтолгой 50-52 гудамж, Эрдэнэтолгой 560-328б-ийн нийтийн байр, ПДМС-ын 10 байр, АОС-ын 12 өрх, Хүүхэд сургалт хүмүүжлийн тусгай төв,Аранзал трейд компанийн хашаа,Алдаржин дэлгүүр,Харз усны нийтийн байр,Аразны импекс 30 айл,

23

8-р хороо

23

Амгалан цогцолбор сургуулийн спорт заал

Хилчний 1-р гудамж, Хилчний 7-р байр,Хилчний 55а,55б,   Цагдаагийн академи 1-48 айл, 2-48 айл, Цагдаагийн академи 72 айл, Батлан хамгаалах яамны 36 айл, Хилийн цэргийн 16 айл, гал унтраах анги, Номуун ундрах ХХК-ны хашаа, Төрийн өмчийн хашаа, Бадмаараг ХХК-ны хашаа, Өнө амгалан хашаа, УС-15-ын дангийн 14,15,16-р байр, палентлогийн хашаа, Орос Монгол хамтарсан иж бүрэн биологи экспедицийн хашаа, УС-15-АОС, Улаанхуаран 13-р гудамж, Эрдэнэтолгой1,2,3-р гудамж, 026-р ангийн хашаа, 22-р автобаазын хашаа, Тэнүүн хотхон 21,22,25,25а байр, Авзага ХХК-ны хашаа, Улаанхуаран 10,11,12,13-р гудамж, Дүүрэн трейд ХХК-ны хашаа, Төрийн өмчийн хашаа, Автоблок ХХК-ны, Бридж ХХК-ны,Бөхөд ХХК-ны хашаа, Дөл ХЭАА-н хашаа, ТҮК-ийн хашаа, ЦИС-ийн гудамж, 3 өрх , Улаанхуаран С.Данзан 17а, б ,65, тоотууд, Хишиг тур ХХК-ны АОС-1

24

9-р хороо

24

9-р хорооны хурлын заал

Шархад 1-12, Шархад 21-35

25

9-р хороо

25

167-р цэцэрлэг

Ээжийн хайрхан 1-8, шархад 13-20, 61-65, Дусал ХХК, СЭМҮТ-ийн хашаа

26

9-р хороо

26

9-р  хорооны хуучин заал

Эмнэлэгийн ажилчдын байр 1-6, Хийдийн хашаа Шар хад 43-60

27

10-р хороо

27

62-р цэцэрлэг

1а, 1б, 1в хэсэг, Улаанхуаран 2/258 тоот, 012-112 байр, 1005-2121 тоотууд, хийдийн хашаа

28

10-р хороо

28

10-р хорооны хурлын заал

2а хэсэг 1-18 байр, АОС, 28-р байр, ААНБ, 2б хэсэг, гэр хороолол, 1-180 тоот, 27-р байр, 4-р хэсэг, Хангамж 1765-247, 318-372, 1470-1475, АОС 3, ААНб,Төмөр замын гудамж 4 хэсэг

29

11-р хороо

29

11-р хорооны хурлын заал

гудамжБулгачин 1-21-р гудамж, 18-р байр, Төр хурах 1-р гудамж, Сургууль 1-р гудамж, Хонхор нуур 1-р гудамж, Бумбат 1-2-р гудамж, Бумбат ам 1-р гудамж, Бумбат зөрлөг 1–2 р  гудамж, Замчин  1-7-р гудамж,  Замчин а1-р гудамж, Замчин баруун 1-р гудамж, Назарет 76,  төмөр замын 12-р байр,Төмөр замын 1-7-р гудамж  Төмөрзам Б1, Төмөрзам дан 1-7-р байр, Шавартай ам 1-р гудамж, шавартай зүүн хөтөл 1-р гудамж, Шажин хурах 1-р гудамж, Ширдэгт 1-р гудамж, нам даваа 1-р гудамж, Майхны ам 1-р гудамж, Асрамж 48-р байр, Дунд даваа 1-р гудамж

30

11-р хороо

30

Ногоон хотхон цэцэрлэг

Ногоон зоорь 1-15-р гудамж, Зоорь 2, 9, 12, Ногоон зоорь13,30,31,36, Ногоон зоорь жалга 1-14-р гудамж, жалга 1-5-р гудамж, Баянбулаг 14-р зоорь, Баянбулаг 40, Баянбулаг 1-12-р гудамж, Баянзүрх 1-14-р гудамж,  баянзүрх зүүн дэнж 1-р гудамж,Дэнж 1-8, Усан сан 1-4-р, Ургах наран хороолол 1-12-р байр, Чулуут 1-р гудамж, Чулуут гүүр 1-р гудамж , Чулуут ам 1-р гудамж, Туул зөрлөг 1-11-р гудамж, туул зөрлөг 12айл, Туул дан байр 1-5, Туул 1-12-р гудамж, Эмийн ургамал 1-6-р гудамж, Дунд даваа 1-р гудамж, дунд давааны ам, НАм даваа 2-р гудамж, Бумбат 1-р гудамж, Хөлийн гол 1,2,3,11-р гудамж, Товчоо 0,1-9-р гудамж, ТОвчоо ар 5-р гудамж, Товчоо журмын хашаа, Төгөл 1-2-р гудамж, Хөх тэнгэр хотхон 1-4-р гудамж, Хүрхрээ 1-2-р гудамж, Сүүл даваа 1-р гудамж

31

12-р хороо

31

12-р хорооны байр

Жанжин 1-9, Төмөрзам 1-15, Төмөрзам 15 айл, Жанжин 10-16, сармисны хонхор 1-4, халуун ус 1

32

12-р хороо

32

20-р цэцэрлэгийн шинэ байр

Зүүн жанжин 17-24, 69 айл, 69-н айлын дан байр, 69 байр, Эмнэлэгийн 4 айл, Жанжин АОС 6-40, Жанжин 26-29, Яслийн 12 айл, АОС 1-5 Яслын гудамж 10,

33

12-р хороо

33

20-р цэцэрлэгийн хуучин байр

Баруун жанжин 19-23, Чулуут 1-10, Төмөр зам 1-2, Статистик 1-12 айл

34

12-р хороо

34

Наранбилэг хүнсний дэлгүүр

Жанжин 23-25, Чулуут АОС 1-10, Пост-1, Чулуут АОС карьер

35

13-р хороо

35

55-р сургууль

1-р хэсэг дүүргийн 1-143 тоот, 2-р хэсэг дүүргийн 375-498 тоот, Дэвшил хашаа, Цагдаагийн хашаа, Халамжийн хашаа

36

13-р хороо

36

13-р хорооны хурлын заал

5-р хэсэг: 499-605 тоот, 6-р хэсэг: Алтан тэвш хороолол, АОС 1-130 тоот ,171а тоот, ЭТӨЧ 121-р байр , 125-р байр , 127/1-127/8-р байрууд, 40-р байр, Нарны замын 606 тоот, Нарны зам 62-р байр, Энхтайвны өргөн чөлөө 100 тоот, Шагдарсүрэн хашаа, Баттрейд хашаа

37

13-р хороо

37

14-р сургуулийн урлаг заал

3-р хэсэг дүүргийн 144-267 тоот, 4-р хэсэг дүүрэг 268-374 тоот, 119-р байр, ЭТӨЧ 113г тоот, ногоон зоорь

38

14-р хороо

38

14-р хорооны хурлын заал

1-р хэсэг: 1-р гудамжны 30 тоот  хүртэл, 2-р гудамж 31-с 2-63 тоот хүртэл, 3-р гудамж 64-79 тоот хүртэл, 4-р гудамж 118-123 хүртэл, 2-р хэсэг  2-р гудамжны 80 консул 3-103б хүртэл, 6-р гудамж 151-162 тоот хүртэл, 7-р гудамж 163-187, 8-р гудамж 215-228 тоот хүртэл, 9-р гудамж 229-252б хүртэл, 3-р хэсэг: 7-р гудамж 188-214  хүртэл, 15-р гудамж 373 аб-395 хүртэл , 5-р гудамж 131-150а б, 3-р гудамж 104-117 хүртэл,4-р гудамж 103-117, 4-р гудамж 42а, 42б, 43а, 43б, 10-р хэсэг: 81, 83, 84-р байр

39

14-р хороо

39

Дармаа төв

5-р хэсэг 12-р гудамжны 310вг-327б, 13-р гудамжны 328-343б, 5-р гудамжны 123абвг-126б-130б хүртэл, 20-р гудамжны 470-496б, Идэр дээд сургуулийн оюутны байр, Эрэл ХХк-ны хашаа, Мон-ХАнтрейд хашаа, БЗНТ, Кино үйлдвэрийн байр, Хайрын будаа, Дээж бүрд, ЗДЗам худалдааны төвийн байр, Зүүн 4 замын 1,2-р байр, 10-р байр 45а байр, Намъянжу 44/1-44/2, консул 18-429-436 хүртэл, 18-р гудамжны 440-445 хүртэл, 19-р гудамжны 450-463 хүртэл, 20-р гудамж 530-536 хүртэл, Х/Д 18байр, 6-р хэсэг 13-р гудамж 360-372 -б хүртэл, 13-р гудамж 343-347аб,348аб,352абв хүртэл, 15-р гудамж 395а-397абв,398аб,400аб,409-411 хүртэл, 16-р гудамж 400-427аб хүртэл, 17-р гудамж 416-420аб,427 аб,17-р гудамж 112-113, 20-р гудамж 497-504, 20-р гудамж 509-529 хүртэл,  Мангут 44-3, МАнгут44-4, Мангут 44-5, 70-р байр, 429 нийтийн байр, 515 нийтийн байр,8-р хэсэг 49а байр, 49б байр, 51а байр, 51 б байр, 53а, 192,201,202, 56, 57,61-р байрууд, АОС 301, 302 АОС 8, АОС 47, АОС 53, АОС59-р байрууд, Дохио үйлдвэр 2 өрх, Хөвсгөл трейвэл 4, Цолмон 7 айл 1 өрх, ЗДЗ-ийн байр 1 өрх, Мон жаргалант 2 өрх, 9-р хэсэг 36аб байрууд, 9-р хэсэг 31а, 31б, 33абвг, 34, 34а, 41-р байрууд

40

14-р хороо

40

24 цаг ХХК-ны байр

4-р хэсэг консул 10-р гудамж 253-277а, 10-р гудамж 253аб-277б, 20 гудамж 544-562 хүртэл, 20-р гудамж 564, 11-р гудамж 292-278абв, 11-р гудамж 293-310аб хүртэл, 10-р хэсэг 71,72,73-р 74-р байр, 7-р хэсэг кос 1,2,3,,4,5,6,7,8,9,253, Нзам 58, 51-р байр, нарны зам 60, дугуй засвар 9-р хэсэг 31аб,33абвг,34а,41-р байрууд, ,10-р хэсэг 75,76-р байрууд101,102,103,104,74,78,105

41

15-р хороо

41

15-р хорооны хурлын заал

1,2,3,5,6,7,39,41,43,6/1,6/2-р байрууд

42

15-р хороо

42

122-р цэцэрлэг

69, 70, 71, 72, 72а, 72б, 73, 8, 9, 4, 8аб-р байрууд

43

16-р хороо

43

44-р сургуулийн урлаг заал

9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,ЦИС-ийн гудамж, 105,105а, 105в,  Дандар 1,2,3-р байрууд, Төмөр замын 5,6,7,8-р байрууд, энх-Оюу төв, сүүний 16, 72-р хотхоны 1,2,3-р байр

16-р хороо

44

44-р сургуулийн спорт заал

34, 64, 66, 67, 68, 73, 74-р байр, саруул тэнгэр, 47,27, ХД 27,27б, хайрцаг 24-р байр

44

16-р хороо

81

Хорооны ажлын байр

70,71,72-р байр, 66с байр,  саруул тэнгэр, 45, 24,25,26,  хайрцаг 75-р байр

45

16-р хороо

45

53-р сургуулийн спорт заал

1,2,67,68,34,ЭМЯ-16, 154,эцэг эх хүү 8 айл, 21, 22, сүүний 27, Данзангийн гудамж, Дандар 2-р байр, Данзан 19, 29, 30,31, данзан 11-р байр, 12/1-р байр, ШШГЕГ-ын байрууд, хорих 8 айл, АОС, хүүхэд асран хүмүүжүүлэх газар, 0288-р анги, Энэрэл 72-р хотхоны АОС, хорго хотхоны 1, 2, 3-р байр, СОС хотхон, дандарын 28-р байр

46

17-р хороо

46

Бага 79-р сургууль

Эмнэлэг 1-10-р гудамж, Ногоочины 1,2-р гудамж, Эмнэлэг 12 гудамж,13-р гудамж 103-219 тоот, эмнэлэг 13 гудамж 229-280 тоот 1-9-р гудамж

47

17-р хороо

47

Том 79-р сургууль

эмнэлэг 13 гудамж 220-228б тоот, 14-18, 20-26-р гудамж, худалдааны ажилчдын байр , шархад 61,62-р байр, холбоо толгой 30-38-р гудамж, Да хүрээ хотхон 65, 65аб байр, эмнэлэг 8-381г, 382б, 382в

48

17-р хороо

48

3-р цэцэрлэг

Эмнэлэг 7-9-р гудамж, Халамжийн байр, Эрдэнэтолгой 29-35-р гудамж, Холбоо толгой 36-38-р гудамж

49

18-р хороо

49

18-р хорооны хурлын заал

10, 11, 11а, 12, 24, 24абв, 75аб, Намъянжу 1,2

50

18-р хороо

50

84-р сургууль

13,14,15, 22а, 9абвг, 44, хуу-16, Тохи-16, 61, 2 айл, Аском, Хаан шонхор

51

18-р хороо

51

147-р цэцэрлэг

37, 38, 39, 39абвг, гангар 40, 171абв, 171а өргөтгөл буюу 47б, 48а , Эрэл 41, 41б 36/2, 36в

52

19-р хороо

52

Газарчин дээд сургууль

1-р хотхон 1-5-р байр, 4а хэсэг, Цайз 38-56 гудамж, 5а хэсэг, Цайз 14-17 гудамж, Дэнж 1-3 гудамж,  Жаргалант 11-18 гудамж

53

19-р хороо

53

19-р Хорооны хурлын заал

6а хэсэг, Цайз 15-25 гудамж, Цайз 10б-ийн 8-р гудамж, 7-р хэсэг Цайз 13-15 гудамж, Цайз 25-37, гудамж, тамирчин 1-7 гудамж

54

19-р хороо

54

Цайз цуглаан сүмийн байр

4-р хэсэг Сот 1-1-ээс 1-11 байр, Жаргалант 1-2 гудамж, 5-р хэсэг Цайз 1-14 гудамж, ХААИС 1,2,3-р байр, Жоннетон ХХК хашаа, Цайз 4б гудамж, 6-р хэсэг 1а-13а, Ойгонгэрэлт ХХК хашаа, Цэргийн 175-188 байр /2-р байр/

55

20-р хороо

55

85-р сургуулийн урлаг заал

Шархоолой хэсэг, Арцат, Хуандай, туул, туул булаг, туул ферм

56

20-р хороо

56

63-р цэцэрлэг

Улиастай, Баяндөхөмийн хэсэг, Төвийн хэсэг 12 айлын орон сууц

57

21-р хороо

57

Хараа дэлгүүр

сэлбийн 1,2-р хэсэг 579-1084

58

21-р хороо

58

Яргуй  цэцэрлэгийн байр

Бага дарь эхийн 3,4,5-р хэсэг  1085-1430, 1821-1970

59

21-р хороо

59

21-р хорооны хурлын заал

Бага дарь эхийн 6,7-р хэсэг 1431-1820, Жамсран уулын өвөрийн 1971-3445 тоот

60

22-р хороо

60

Холбоо мэдээлэл технологийн  сургууль

Өлгий 2-р хэсэг Өлгийн 11-18-р гудамж,ойн байр 8 айл, Газ засвар 9 айл, Өлгийн 3-р хэсэг Өлгийн 19-20-р гудамж,  Ойн гудамжууд, Эмнэлэгийн хашаа,  зүтгэл найдвар эмнэлэгийн 6 айл, 71,72,77,79,82,88,89,91, ХД 106/7-р байр, Цагдаагийн ажилчдын байр, нийтийн байр 15 айл, ШУТИС-ийн 36 айлын ажилчдын байр, ойн бааз, амины орон сууц 76аб байр, Ерөө Импексийн байр, ЭТӨЧ, 105,106-р байр, өлгий халамжийн төв,

61

22-р хороо

61

22-р Хорооны хурлын заал

Алтан-Өлгийн 1-р хэсэг АӨ 1-13-р гудамж, Хүрэл трейд, Жин хэмжүүрийн аа хашаа, Баянхайрхан ХХК хашаа,Зуун зиди авто засвар, 1а тоот, Доной 1,2,3 тоот, Доржийн хаан банк 173-2 тоот, АӨ 88а, 89а тоот, АӨ8-88-4 тоот АӨ-ийн 2-р хэсэг 13-20-р гудамж, АӨ 30-р гудамжны 500-505 тоот, гэгээ хотхон 186абвгд-ийн байрууд , АӨ-ийн 3-р хэсэг АӨ 27-28-р гудамж, 29-р гудамж

62

22-р хороо

62

169-р Цэцэрлэг

Зүүн Алтан Өлгийн 1-р хэсэг Бунхан, АӨ-1,2,3-р гудамж, ЗАӨ 1-5-р гудамж, Зүүн алтан өлгийн 2-р хэсэг, ЗАӨ 6-13-р гудамж, Цэргийн ангийн хашааны айл өрхүүд, Баруун алтан өлгийн хэсэг 21-26-р гудамж, 30-37-р гудамж, Эвт чулуу ХХК хашаа, Улаан хэрэм ХХК хашаа, АӨ-н 3-р хэсэг АӨ 27-28-р гудамж,

63

22-р хороо

63

032-р ангийн соёлын төв

Өлгий-1 хэсэг Байшин хороолол  өлгийн 0-10-р гудамж, өлгийн халамж төв, төгөл хус 1-14-р байр, ТЗ-200,201,202-р байрууд, оройн товгор аах, ТЗ22-р байр, алдар спорт хорооны байр буюу МРЦ 48, 18-р байр буюу 93,98-р байр, 69аб байр, ЭТӨЧ 128 гудамжинд 5 айл, гэрэл халамжийн төв,032-р ангийн 300 цэрэг

64

23-р хороо

64

87-р сургуулийн спорт заал

2-р хэсэг: Баатархайрханы 1-7-р гудамж, 2а хэсэг Баатархайрханы 1-9-р гудамж, 2б хэсэг Баатархайрхан 1-5-р гудамж

65

23-р хороо

65

23-р хорооны хурлын заал

3-р хэсэг сургуулийн 1-11-р гудамж, 3в-р хэсэг Улиастайн 1-7-р гудамж, 4а-р хэсэг сургуулийн 1-15-р гудамж

66

23-р хороо

66

6-р цэцэрлэг

3а-р хэсэг: Улиастайн 1-11-р гудамж, 3б хэсэг Улиастайн 1-13-р гудамж, 5-р хэсэг 1-7-р гудамж, 10-р байр, 3 саарал байр

67

23-р хороо

67

87-р сургуулийн өргөтгөл

1-р хэсэг Баатархайрхан 1-15-р гудамж, 4-р хэсэг сургуулийн 1-33 гудамж

68

24-р хороо

68

24-р хорооны хурлын заал

1,7-р хэсэг /Эрдэнэтолгойн 1-6, цэргийн хотхон 1-2, Цахлай 1-6, 14-р гудамж, Дөлийн хашаа, Дөл 1-4, Цэргийн 1-7-р байр/

69

24-р хороо

69

168-р цэцэрлэг

4,5,6-р хэсэг /Овоот 3-9, Газарчин 1-8, Жаргалант 1-6-р гудамж/

70

24-р хороо

70

065-р цэргийн ангийн соёлын төв

2,3,8-р хэсэг /Хоршоолол 1-15, Цахлай 7-13, 15-17-р гудамж, Овоот 1-2-р гудамж

71

25-р хороо

71

111-р сургууль

НЗ-78,166,167,103/1,103/2,103/3, 56,56/1,56/2,67,68,63аб,58,59,60,65,66,35,57,ХД-42,ХД-67, Олзвойн гудамж, БММБ-10 айл, НЗ-163,145,143,109, ИТ-145,170абс

72

25-р хороо

72

25-р хорооны хурлын заал

Ойн гудамж, АОС, 85,87,88, 89,77,91,92,93,95, Эрэл 40, 36аб,171г, Шинэ Монгол, 171д, 99бв, 45,76,72,73,74,84,НЗ-107Б, НЗ-80, НЗ-82, Хүрд ХХК хашаа, Сод тулга ХХК хашаа, Нүүдэлчин Монгол ХХК хашаа,

73

26-р хороо

73

26-р хорооны хурлын заал

Баянмонгол, Дүнжингарав хороолол 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, Сүмбэр-Орд хороолол 601, Кристал таун хорооллын 801-804-р байрнууд, олимп хотхон 200, Их монгол хороолол 901-905-р байр

74

26-р хороо

74

417 – р байр, 20 тоот

Баянмонгол хороолол 414-р байр хаан банкны хажуу талд 20 тоот, 401-408, 410, 412, 414, 416, 418 байр

75

27-р хороо

75

102-р сургуулийн спорт заал

1-р хэсэг: Сэлбийн 1-6-р гудамж 1 1-158 тоот, 2-р хэсэг Сэлбийн 7-18-р гудамж 159-438 тоот,  3-р хэсэг Сэлбийн 19-24-р гудамж 439-627 тоот

76

27-р хороо

76

102-р сургуулийн урлаг заал

3-р хэсэг Сэлбийн 25-26-р гудамж 628-698, ДДэх 6-р хэсэг, 21-27-р гудамж 1447-1610, 2401-2415,   ДДэх 7-р хэсэг 28-34-р гудамж 1611-1818, ДДэх 8-р хэсэг 35-40-р гудамж 1819-2009

77

27-р хороо

77

Хулстайн Баянбүрд ХХК-ны         Хүнсний дэлгүүр

ДДЭх 4-р хэсэг 1-12-р гудамж  699-1104, ДДэх 5-р хэсэг 13-20-р гудамж 1105-1146

78

27-р хороо

78

45-р цэцэрлэг

ДДЭх 9-р хэсэг 40-42-р гудамж 2010-2186,  ДДэх 10-р хэсэг 43-48-р гудамж 2187-2380

79

28-р хороо

79

28-р хорооны хурлын заал

3,4,5-р хэсгийн Хужирбулан 21-99 гудамж

80

28-р хороо

80

015-р цэргийн анги

1,2-р хэсгийн Хужирбулан 1-20 гудамж

 

Налайх дүүрэг

1

1-р хороо

1

Голомт цогцолбор сургууль

Өндөр настаны 1 дүгээр гудамж, Уурхайчдын 1-32 дугаар гудамж

2

1-р хороо

2

1 дүгээр хорооны Соёлын төв

Баянзүрхийн 1-16 дугаар гудамж,Энгэр шандын 1-24 дүгээр гудамж, Дугуй бургас, Дэндий, Их ам, Майхан уул, Өртөө өвөлжөө, Сайхны саравч, Туулын гүүр, Хар бургастай, Хоохойн ам, Чингисийн хүр, Бага дэндий

3

2-р хороо

3

Соёл урлагийн ордон

10-16, 18, 20-22, 31а, 35-47 байр,  Бүтээлчийн 1 дүгээр гудамж, Даваажавын 79 дүгээр гудамж, Залуучууд уурхайчдын гудамж

Молор мэнсийн 1 дүгээр гудамж, МСҮТ-ийн 1 дүгээр гудамж, Партизаны 1-2 дугаар гудамж, Тайжийн 1-24 дүгээр гудамж, Уурхайчны 1,2 дугаар гудамж, Цог түвшингийн 1 дүгээр гудамж

4

2-р хороо

4

Эрдмийн оргил цогцолбор сургуулийн 1 дүгээр байр

1-9, 9б, 23-33, 48-67, Баялаг тексийн 1 дүгээр гудамж, Жаргалантын 1-3 дугаар гудамж, Жаргалант дамдины гудамж, Зам ангийн 1 дүгээр гудамж, Наадмын 1-2 дугаар гудамж, Нарлагийн 1-22  дугаар гудамж

Соёлын 1-2, 4а гудамж, Сургуулийн 1 дүгээр гудамж, Тун хашийн 1 дүгээр гудамж, Дамдины 1,55 дугаар гудамж

5

3-р хороо

5

3 дугаар хорооны байр

Дэнжийн 1-21 дүгээр гудамж, Дэнжийн складын 1-6 дугаар гудамж, Нарангийн 1-35 дугаар гудамж, Наран сүрьеэгийн 1 дүгээр гудамж

6

3-р хороо

6

109 дүгээр бага сургууль

Замчины 50-55 байр, Төмөр замын орон сууц 1-6 байр, Бага баян уулын 1 дүгээр гудамж, Бага мод амны 1 дүгээр гудамж, Баржаны  1 дүгээр гудамж, Батцэцэгийн тоосго 1,34 дүгээр гудамж, Замчины 1-49 дүгээр гудамж, Шохойтын 1 дүгээр гудамж, Баянбүрдийн 1-6 дугаар гудамж, Тайжийн амны 1 дүгээр гудамж, Тайжийн 1 дүгээр гудамж, Их зэвсэгийн 1 дүгээр гудамж, Лакаторын 1 дүгээр гудамж

Лакаторын худагийн 1 дүгээр гудамж, Их зэвсэгийн 1 дүгээр гудамж

Хөндлөнгийн 1 дүгээр гудамж, Хайрханы 1 дүгээр гудамж, Их модны 1 дүгээр гудамж

7

4-р хороо

7

4 дүгээр хорооны байр

Алтайн 8-12 дугаар гудамж, Бүс нуурын 1-8 дугаар гудамж, Их амны 4-25 дугаар гудамж, Нисэхийн 1-59 дүгээр гудамж

8

4-р хороо

8

4 дүгээр хорооны Соёлын төв (Хорооны хуучин байр)

Алтайн 1-7 дугаар гудамж, Өлгийн 1-9 дүгээр гудамж, Туулын 1-25 дугаар гудамж

9

5-р хороо

9

5 дугаар хорооны байр

70-79 байр, Гандан уулын 1-12 дугаар гудамж, Гандан амны 1-4 дүгээр гудамж, Гражийн хашаа, Гялаан мөсний 3 дугаар гудамж, Дарцаг толгойн 1 дүгээр гудамж, Дугуй бургас, Дугуй бургасны 1 дүгээр гудамж, Уу булан,

Уу булангийн 1-5 дугаар гудамж, Уу булан гялаан мөс, Уу булан гялаан мөсний 4 дүгээр гудамж, Уу булан өндөр улааны 2 дугаар гудамж, Аржанчивлан, Аржанчивлангийн 2-6 дугаар гудамж, Аржанчивлан асганы амын 1 дүгээр гудамж, Аржанчивлан асгатын 1 дүгээр гудамж, Арханчивлан баянцогт, Аржанчивлан баянцогтын 1-6 дугаар гудамж, Аржанчивлан дээд ам, Аржанчивлан дээд амны 1 дүгээр гудамж, Аржанчивлан мойлт, Аржанчивлан мөөгөн өндөр, Аржанчивлан солийн толгой, Аржанчивлан Туркийн хөшөө, Аржанчивлан улаан хад, Аржанчивлан цагаан овоо, Аржанчивлан элстэй, Баянцогтын 2-6 дугаар гудамж, Харзтайн 1,4,5 дугаар гудамж, Харзтайн төв, Шохой, Шохойн 1 дүгээр гудамж, Шохойн төв, Өндөр улаан, Өндөр улааны 1 дүгээр гудамж

10

6-р хороо

10

“Эрдмийн оргил” цогцолбор сургуулийн  6 дугаар хороон дахь бага сургуулийн байр

Тэрэлжийн төв, Усан сангийн 1-6 дугаар гудамж, Шилжрээгийн 1-6 дугаар гудамж, Гандан хадат, Тэрэлж шугуй, Шар булаг, Урд өвөлжөө, Хойд өвөлжөө, Амбан олом, Цацын тохой, Дэлгэр дэв, Хурх, Бугат, Дуган цагаан, Мухарын шугуй, Баян булаг, Өлийн булан, Баян, Ар өгөөмөр, Чандруу булан, Сан, Жүдийн хонд, Нарлаг, Жавхлант, Ооромж, Мэлхий хад, Бүүвэйт, Өгөөмөр, Зурхайч, Арангат, Ёлын ам, Мөнхжин, Онгоцот, Гялалзах, Полигон, Тогоочийн булаг, Бумбагар хад, Эрээний адаг, Хөндлөн, Болор, Болорын 1-5 дугаар гудамж, Өндөр улаан, Ар хүүш, Шар хад, Баян цагаан, Тамир

11

7-р хороо

11

7 дугаар хорооны байр

75-р байр, Бадралын  1-22 дугаар гудамж, Өвөршандын 1-20 дугаар гудамж, Хийдийн 1 дүгээр гудамж

 

Сонгинохайрхан дүүрэг

1

1-р хороо

1

107-р сургууль

Толгойт 1-16 гудамж, Толгойт 38-54 гудамж

2

1-р хороо

2

111-р цэцэрлэг

Толгойт 55-60 гудамж, 66.1-7, 67.1-11, 68, 74-86 гудамж, 91-95 гудамж

3

1-р хороо

3

106-р сургууль

Толгойт 61-65 гудамж, 65.14.1-65.14.14, 66.8-27, 67.12-29, 69, 70, 71, 72, 73, 87, 88, 89, 90, 98-106, ОУХНТ, ШУТИС хотхон, Бор толгой, Жавхлант тур, Найрамдлын зам 60-р гудамж

4

1-р хороо

4

Хорооны ажлын байр

Толгойт 96, 97, 107-127-р гудамж, 128-р гудамжны 96-107, 128-р гудамжны 108-114

5

2-р хороо

5

42-р сургууль

Орбит 15-23, 38-55 гудамж

6

2-р хороо

6

Хорооны ажлын байр

Орбит 1-14, 24-37 гудамж

7

2-р хороо

7

81-р цэцэрлэг

Орбит 56-80 гудамж

8

3-р хороо

8

65-р сургууль

Баганаран 14-22, 45-р гудамж

9

3-р хороо

9

Хорооны ажлын байр

Баганаран 13, 35-44-р гудамж

10

3-р хороо

10

65-р сургууль

Баганаран 1-12, 23-34-р гудамж

11

4-р хороо

11

80-р цэцэрлэг

Их наран 9, 10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20-р гудамж, Мал туувар 4,5,6,7,8,9-р гудамж, ГАБ хотхон-Гурилын ажилчдын байр 1-5, МАБ хотхон-МАХ-ын ажилчдын байр 1, 16, 2, 20, 24, 4, 6, 8-р байр

12

4-р хороо

12

80-р цэцэрлэг

Их наран 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-р гудамж, Мал туувар 1, 2, 3-р гудамж, ЦАБ хотхон 14, 24, Алтан тариа 1, 2, 3-р гудамж,  Аптаун Вилла хотхон 53А, 53Б, 53С, 53Д-р байр МИК 1, 2, 3-р гудамж

13

5-р хороо

13

Хорооны ажлын байр

Баянголын 27-40-р гудамж

14

5-р хороо

14

Хорооны ажлын байр

Баянголын 41-65-р гудамж

15

5-р хороо

15

Хорооны ажлын байр

Баянголын 4-26-р гудамж

16

6-р хороо

16

Хорооны ажлын байр

Тоосгоны 15-20, ХМК 1-6, 61-63-р байр, 30, 31, 58а, б, в, г байр, ХМК-60-р байр

17

6-р хороо

17

9-р сургууль

Тоосгоны 21-34-р гудамж

18

6-р хороо

18

9-р сургууль

Тоосгоны 1-14-р гудамж,АУСҮТ

19

7-р хороо

19

Хуучин хорооны байр

Баянхошууны 1-9, 76 айл, 20 айл, 4 айл, 0119-ийн 1-4-р гудамж, Геологи, Далангийн гудамжууд, Хилчин 1-4 гудамж, Булаг 1-3-р гудамж

20

7-р хороо

20

Хорооны ажлын байр

Хилчин хотхон Баянхошуу 10-20, Керамикийн 1 гудамж, Овоо 1-5 гудамж

21

7-р хороо

21

67-р сургууль

Баянхошуу 21-35 гудамж, Намаг 1-2 гудамж, Ногоочин 1-6 гудамж, Горхийн 1-3 гудамжууд

22

7-р хороо

22

67-р сургууль

Баянхошуу 36-40 гудамж, Монлаа 1-17 гудамж, Дэнж 1-6 гудамж, Колонк 1-3, Дэнж 7-р гудамж

23

8-р хороо

23

Хорооны ажлын байр

Булагт 1-2, Тоосго 1, Нуур 1-6, Зүүн баянцагаан 5-12, Баянцагаан 10-12 гудамж

24

8-р хороо

24

117-р цэцэрлэг

Баянцагаан 1-9, Нуур 7-10, Зүүнбаянцагаан 1-4 гудамж, Баянголын Ажилчдын байр, Хуучин эцэс

25

9-р хороо

25

76-р сургууль

Баруун баян-Уул 13-18, уул 1-9-р гудамж

26

9-р хороо

26

Хорооны ажлын байр

Малчин 1-3-р гудамж, Зүүн салаа 1-8

27

9-р хороо

27

76-р сургууль

Баруун баян-Уул 1-12-р гудамж

28

10-р хороо

28

Хорооны ажлын байр

Зүүнбаян уул 7-15 гудамж, АШҮН 120

29

10-р хороо

29

38-р цэцэрлэг

Зүүнбаян уул 16-21, 16а, 16б гудамж, АШҮН 84 айл, АШҮН 60 айл, Арьс ширний 1 дүгээр  гудамж, Оёдлын 1-4 гудамж, ОҮН 14 айл

30

10-р хороо

30

38-р цэцэрлэг

Зүүнбаян уулын 22-33 гудамж, Бөөний худалдааны  байр, ҮЭ байр

31

11-р хороо

31

105-р сургууль

Мандал 1-13-р гудамж, АОС 3 гудамж, ТЭЦ

32

11-р хороо

32

127-р цэцэрлэг

Овоот 1-9-р гудамж, Хүчдэл 1-16-р гудамж

33

11-р хороо

33

Хорооны ажлын байр

Шаварт, Хонхор, Заагийн гудамжууд, АОС 3

34

12-р хороо

34

Хорооны цогцолбор

Өнөр хорооллын 1, 6, 7, 39, 95, 97, 103-р байр, Өгөөмөр Алтайн байр буюу 37/1 байр, ХД-21-р байр, 80-р сургуулийн ард амины байшин

35

12-р хороо

35

80-р сургууль

Өнөр хорооллын 2-5-р байр

36

13-р хороо

36

36-р сургууль

Өнөр хорооллын 10, 11, 9-р байрны 6-12 орц, 24,196,198-р байрууд

37

13-р хороо

37

Хорооны ажлын байр

Өнөр хорооллын 8-р байр, 9-р байрны 1-5-р орц, Солонго 47

38

14-р хороо

38

Хорооны ажлын байр

Өнөр хорооллын 14-18-р байрууд, Москва 38, Залуус 39 байрууд, Москва 42 байр

39

14-р хороо

39

81-р сургууль

Өнөр хорооллын 12, 12а,13- байр, З

40

15-р хороо

40

86-р сургууль

Өнөр хорооллын 19, 20-р байр

41

15-р хороо

41

86-р сургууль

Өнөр хорооллын 22, 23, 40, Өнөр 258, 254-р байрууд, Өнөр 51

42

16-р хороо

42

82-р цэцэрлэг

Өнөр хорооллын 24, 25, 39-р байр, 41а байр

43

16-р хороо

43

119-р сургууль

Өнөр хорооллын 26-29-р байр

44

17-р хороо

44

83-р сургууль

Өнөр хороололын 33, 34а, 34б, 38 байр, АОС -1, АОС -33/4

45

17-р хороо

45

83-р сургууль

Өнөр хороололын 30, 31, 32 , 61, 43, 43Б байр, 45, 48, 49 байр

46

18-р хороо

46

12-р сургууль

Угсармал 1-4, 8-р байр, 67, 67а, 67б, 67в, ХД 60, 66, Цахилгаан станцын 1-4, 66-р байр,153/7, 54, Гал камонд, 164-н гудамжууд, 61, Амины орон сууц 59

47

18-р хороо

47

Хорооны цогцолбор

Угсармал 5-7, 9-16, 22, 31, 32-р байрууд, ХД 62, Цахилгаан станцын 5 байр, ҮЭ-ийн 49/1

48

19-р хороо

48

Хорооны ажлын байр

3-58, 4а, 4б, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 73 байр

49

19-р хороо

49

92-р цэцэрлэг

2-58, 3-48, 4-48, 9-58, 8-58, 2-48, 1-58, 1-20, 10-58, 3-20, Ноён сансар, Махын байрууд, Хөх хайрхан, Жавхлант, Чин, Мончех, ЦТК-ны хашаа, 41-р байр, 18 байр, Алдар трейд, Реактив хашаа, Мандах ДС, 71 байр

50

19-р хороо

50

62-р сургууль

АОС, Далан, М.Лоус, ИЗДС, 1-48, 69, ХД 96, ХД 81, Банк 6, ҮЭ 65, ҮЭ 58, ҮЭ-ийн АОС 104, 1-60, 2-60, 3-60, Геологийн 3-5 байрууд, 5-58, АОС-26, ЭХ 2-30, ЭХ 1-30, Толгойт 45, 2-20, Хөтөл трейд, Чингис СООСЭ байр, 79А байр, 34-р байр

51

20-р хороо

51

Хорооны ажлын байр

Нефть 1/27-3/27, НИК аян 30 айл, Тээврийн яам 30 айл, Нефть 1-2 гудамж, Агар дацан ХХК 1-1, Хасмонгол ХХК 1-1, Толгойтын гудамж 41 байр, Хүнсчдийн 37 байр, 1-р бааз, 5-р бааз, Хангамж 1-2 гудамж, Хуучин цэргийн хотхон дан байр 1-12, Хуучин цэргийн хотхон 1-7 гудамж, Үйлдвэрлэлийн гудамж 1-3, Хүнс трейд 48 айл, Зургаан хошуу ХХК 1-1, Смарт интигретед систем 1-1, Ногоон зоорь 1-18, Төмөр замын дан байр 1-22, Төмөр замын ажилчдын байр, Оньдэлт ХХК 1-1, Үнэрч ХХК 1-1, Магжаан ХХК 1-1, Нефть 1/30-3/30 , Төмөр зам 73 байр,  ШЦХ 73 байр, Найрамдлын зам , Ганцаг ХХК, Мон таримал 18 зоорь, Толгойтын 2-р гудамж 14 тоот, Толгойтын гудамж 35-р байр

52

20-р хороо

52

Нефтийн 27-р байр

Шинэ цэргийн хотхон 1-12 байр, Тээвэрчийн 1-2 гудамж, Сутайн буянт 1-2 гудамж, Сонсголон зам 1-3 гудамж, Товчооны зам 1-2, 22-ын товчоо 1 гудамж, Уураг алтай 1-2 гудамж,  Цэн констракшн ХХК 1-1, Дархан төмөрлөг ХХК 1-1, Буян ХХК , Толгойт өртөө холбооны, Дохиолол холбооны байр, 158-ын 44 айл, 158-ын 1-2 гудамж, Сонгины бургас 1-3 гудамж,  Бүлээн даваа ХХК 1-1, Бүрэн хан ХХК 1-1, Шунхлай ХХК 1-1, Өнчин цагаан 1-1, Эрчим хүчний ХХК , Нүүрсний тэх, Ханжин ХХК 1-1, Бэст дриллинг ХХК 1-1, ЖНПЭ ХХК 1-1, Зүйлийн булаг, Хүнд даац ХХК 1-1, Өрнөх ХХК 1-1, Тээвэрчид 20 айл, Хүнсчдийн гудамж 12-р байр

53

21-р хороо

53

74-р сургууль

Ар шижир, Эмээлт, 361-р зөрлөг, Рашаант өртөө

54

21-р хороо

54

Хорооны ажлын байр

Ар гүнт, 335-р зөрлөг, Жаргалант тосгоны төвийн 1,2-р хэсэг, Нарийн, Шархадны хэсэг

55

22-р хороо

55

ДЦ-ийн 05-р анги

Хилчин 61-68-р гудамж, хилчин 78-88 -р гудамж, Хилчин 89-109-р гудамж, Улаан толгой, Баянголын ам, Шижирийн ам, Бор толгойн ам, Хустайн ам, Найрамдлын зам гудамж, Шар цэцэгт

56

22-р хороо

56

ОБ-ын аврах тусгай анги

Хилчин 1-18-р гудамж, Онцгой байдлын 58 айл, 44 айл, 14 айл, Хилийн цэргийн 0151-р ангийн 7 айл, 9 айл, 21 айл, Хилчин 45-60-р гудамж

57

22-р хороо

57

0151-р анги

Хилчин 19-27-р гудамж, Хилчин 1-р-36-р байр, Хилчин 2-р 36-р байр, Хилчин 35-42-р гудамж, Хилчин 69-77-р гудамж

58

22-р хороо

58

Хорооны ажлын байр

Тахилт 1-24-р гудамж, Зүүн түрүү, Хилчин 28-34-р гудамж, Хилчин 43-44-р гудамж, Тахилт 14-р гудамж, Тахилт радио, телевизийн 2-р гудамж

59

23-р хороо

59

Хорооны ажлын байр

Хангайн 1-22, 40, 79, 79б, 80, 81, үер 16, далан 12б, 79б

60

23-р хороо

60

118-р цэцэрлэг

Хангайн 23-37, 35а, 36а, 41-44, 82-84, үер 79б, үер 30б, үер 30,өндөр хүчдэл 27б, 29б, Монгол фермер, Хүрээ тоосго

61

23-р хороо

61

91-р цэцэрлэг

Хангайн 38-39, 45-70, овоот 70, 70б, 71, далан 66б, 65б-1, 65б, Хангайн 67б

62

24-р хороо

62

Хорооны ажлын байр

Зээл 25-39, Хустай 1-7-р гудамж, Хустай үер 1 гудамж, Шороот 1-4-р гудамж, Үерийн 18, 24, 29-р гудамжууд Бумбат 1-7-р гудамжууд, Нумт 1-9-р гудамжууд, Салхит 1-2-р гудамж, Баян-Уул 1-р гудамж, Хустайн 8-р гудамж

63

24-р хороо

63

158-р цэцэрлэг

Зээлийн 1-13-р гудамж, Үерийн 1,9,16-р гудамж  Ногооны талбай 1, 18, 3-р гудамжууд,

64

24-р хороо

82

Хорооны цогцолбор

Зээлийн 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24-р гудамж

65

25-р хороо

64

Хорооны ажлын байр

Одонт 1-10 гудамж, Одонт 25, 26 гудамж, Хайрханы 2,3, 9,10-р гудамж

66

25-р хороо

65

104-р сургууль

Одонт 11-24 гудамж, Одонтын 27-30 гудамж

67

25-р хороо

66

170-р цэцэрлэг

Хайрханы 11-20 гудамж, лагерь, Хайрханы 6-8 гудамж, Хайрханы 1, 4, 5-р гудамж

68

26-р хороо

67

Хорооны ажлын байр

Алтан-Овоо 8-50-р гудамж

69

26-р хороо

68

156-р цэцэрлэг

Мандал-Овоо 1-3-р гудамж, 20-39-р гудамж, Үерийн гудамж, Баянбулаг гудамж

70

26-р хороо

69

Хорооны ажлын байр

Алтан-Овоо 1-8-р гудамж, Мандал-Овоо 4-19-р гудамж

71

27-р хороо

70

Хорооны байр

Агар 1-4 гудамж, Нисэх 2а, 2б, ТЭЦ, ЦА-н байрууд, Баянхошууны 12, 19 байр, Разноимпекс, Хүнс трейд, Хилийн цэрэг, Толгойт 30 байрууд, Тоосгоны 33а, Бөөний худалдаа 24 байр, Тээвэрчдийн 12 байр, Гахайн завод 1, 2, 3 байр, Мах -16

72

27-р хороо

71

Хорооны байр

Орчлон хороололын 40-48, 53 байр

73

28-р хороо

72

Хорооны байр

Ногоон чулуутын 1-11-р гудамж

74

28-р хороо

73

Хорооны байр

Сансарын 1-13-р гудамж, Хөтөл 1-8-р гудамж

75

29-р хороо

74

Хорооны байр

Москва хороооллын байрууд 131/1-131/6, 133/1-133/3, 119, Хөрс 125, 164-34, 164м-49, 119/а, 133/4

76

29-р хороо

75

Хорооны байр

22,23-р байрууд, Солонго хотхон 25-р байр, Солонго хотхон 27-р байр, 164д, 141, 143, 141/1, 141/2, 164м 48, 164м 50-164м52, 164-д3, 27/1

77

30-р хороо

76

113-р цэцэрлэг

Хамба 1-8-р гудамж, Чулуутын 1-12-р гудамж

78

30-р хороо

77

Хорооны цогцолбор

Хилчин хотхоны 1-3-р гудамж, Хилчиний 1-12-р гудамж, Хилчин хотхон

79

31-р хороо

78

Хорооны цогцолбор

Дунд наран 1-20 гудамж, Налуу 1 гудамж, Дэнж А 3 гудамж

80

31-р хороо

79

107-р цэцэрлэг

Алтайн 1-3 гудамж, Алтайн 11-12 гудамж, Алтайн 20-23 гудамж, Алтай 5-6, 8-9 гудамж

81

31-р хороо

80

99-р цэцэрлэг

Хайрханы 1-9 гудамж, Дэнж 1А Аадар гудамж, Дэнж 2а аадар гудамж, Дэнж 1А гудамж , Дэнж 2А гудамж, Дэнж 2б гудамж, Алтай 4, 7 гудамж

82

32-р хороо

81

Хорооны ажлын байр

Хайрхан 1-10 гудамж, Туул 1-15 гудамж, Шанд 1-18 гудамж, Зүүн шанд 1-3, 12-р гудамж, Баруун шанд 1-4 гудамж, Дарцагт уул 30 гудамж, Цагаан хуст 1-2 гудамж, Эмээлт дэнж 1-6 гудамж, Эмээлт баруун дэнж 1-3 гудамж, Эмээлт Зүүн дэнж 1-5 гудамж, Эмээлт Хатавчийн ам 1-5 гудамж, Эмээлт Халгайт 1-4 гудамж, Эмээлт Нуур 1-4 гудамж, Эмээлт Замчид 7 гудамж, Эмээлт Төмөр зам 1-7 байр, Эмээлт Төмөр зам Өртөө 1-7 байр, Эмээлт Өртөө Ажилчдын байр 1-7, Баруун түрүү 1-16 гудамж, Баруун түрүү энгэр 1-10 гудамж, Баруун түрүү Овооны энгэр 1-4 гудамж, Баруун түрүү Замын 1 гудамж, Баруун түрүү Товчоо 4 гудамж, Баруун түрүү Майхан 6 гудамж, 384 –р гарам 1-27 гудамж, 60н бяруут 1 гудамж, 5 толгой Улаан хад 1 гудамж, Хийд 1-2 гудамж, Хайртхаан 1 гудамж, 5 Толгой 311-р анги Ажилчдын байр 1-6

 

Сүхбаатар дүүрэг

1

1-р хороо

1

1 дүгээр бүрэн дунд сургууль

1-р хороо: 1,2,4,5,15/1,15/2,19,19a,23,24,25,33, 61дүгээр байрууд

2

1-р хороо

2

Монголын Хүүхдийн Ордон

5/1,5/2,8,9,10,10/1,10/3,10/5,12,12/UBM/,12/1, 12/2,12/3,14,15а/5,16,17,18,20,20а,26а,26б,27, 32/1,33а,33б,35,40,50,56а,56б,58 дугаар байр, Амины орон сууц, Ойн гудамж

3

2-р хороо

3

31 дүгээр бүрэн дунд сургууль

2-р хорооны нутаг дэвсгэр:

4

3-р хороо

4

Монгол Оросын хамтарсан  3 дугаар бүрэн дунд сургууль

2а,7,8а,9,10,13,14а,14б,хд37,хд39, 18/3,41, 47, 57,  Нз13/1, Нз13/2 дугаар байрууд, Браухаус, Сондор, Усны3, Усны11, Ноцос, Мөнхийн үсэг, Золостар

5

3-р хороо

5

160 дугаар цэцэрлэг

15,16,17,18,19,20, 40,43,44,45,24,26,8

6

4-р хороо

6

45 дугаар бүрэн дунд сургууль

4-р хорооны нутаг дэвсгэр

7

5-р хороо

7

6 дугаар бүрэн дунд сургууль

1,2,3,4,6,21,22,23, Загийн 24-26, 33, ТК-30, 52б, ЦТК-ын байр, нарны зам 13/2, нарны зам 59,   6-р сургуулийн хашаа, Топаз ХХК-ны байр, Зүтгүүрийн хашаа

8

5-р хороо

8

11 дүгээр бүрэн дунд сургууль

5,39, төв зөвлөлийн 52/1, 50 мянгатын 28,30, НАХЯ 48, Хар чонот 11, Хан талст12, Их өргөө 14, 20 дугаар байрууд, Голомт  хотхоны A, B, C, D,E байрууд, Аянчин ХХК-ны байр

9

6-р хороо

9

Дүүргийн Соёлын төв

Их тойруу 73/1-73/3,73/5-73/11,10а, Сүхбаатарын гудамж 11/1,11/2, Бага тойруу 5,10, 1,2,2/1,2б,2/3,24,24а, 4,  3,43,45,46,47

10

6-р хороо

10

Дүүргийн ЗДТГ-ын хурлын заал

21,22,31,40,9/3,13/1, Эдшил 34, Эск 11/3, Бага тойруу 23,25,26,27,28,30,39,37б,48, муис-1, муис-2,  8,15,34,36,38,42,44, 49

11

7-р хороо

11

2 дугаар бүрэн дунд сургууль

Эрхүү 3а,3б,3в, 4,5,5а,6,15,18,26, Их тойруу 21, (Анд 1/1,1/2,1/3,2-р сургууль, СЗҮТ, Эвт),Эрхүүгийн гудамж 7

12

7-р хороо

12

Хөгжим бүжгийн Коллеж

10,10в,10г,33,39, Бээжин 40, Бээжин 40/1,40/2,40/3,40/4,40/5, 6/2,7/1, ХБК, Их тойруу 13, эрхүү11, 41, эрхүү 29, Батмөнхийн гудамж 44-р байр ( Сэлбэ хотхон, F байр, 10в,10г,5/1) Эрхүүгийн гудамж 8,9,9/1,9/2,9/3, Денвер 12а,12б,36,81-р байрууд, (9/4), Их тойруу-79

13

8-р хороо

13

МУИС, Эдийн Засгийн Сургууль

1, 2, 3, 29, 30, 32, 36/1, 38,  40, 47, 47/5, 50, 50/1, 52, 53, 54 дүгээр байрууд,  МУИС-3,4,5,  Эмнэлэг-38, Эрхүү-5, Циркийн задгай, Чингис Хаан дээд сургуулийн байр, Хатагтай эмнэлэгийн байр, Суман хүлэг ХХК, Түвшин төв

14

8-р хороо

14

МУИС, Газар зүй Геологийн Сургууль

10,10/1, 12А, 12/2а, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 14/2а,14/2и, 14/4, 14/5, 16/4 ,16/5, 20, 22, 23, 24, 25, 25/1, 27/1, 30, 31, 36, 43, 44, 45, 46, 46/3, 49/3  12/2и, 55, 49/1, 16/1, 64 дүгээр байрууд, ургац өгөөж залуучууд-16,  Бага Тойруугийн 48,  Төмөрийн Завод-48,     МУБИС-4, 5,  СХУК, ЦБК, УБИС-5, ХҮДС, ЗЗК, СТО, МЗХ, ГБЛ ХХК-ний байр, Билиг дээд сургууль, Багшийн коллеж, Долоон булаг ХХК-ний байр, АНУ төвийн байр, Окей төвийн байр, ИЭПСИ, АОС-1, 2, 3, ШУТИС-1, ХИС, ХУИС, ЭМШУИС, АУК, ЗӨЧ-9, Батпринтинг ХХК, Содмонгол ХХК, Багшийн коллежийн өрөтгөл, Сувилахуйн сургууль , Тулга ХХК, Спорт цогцолбор

15

9-р хороо

15

4 дүгээр бүрэн дунд  сургууль /Урлаг заал/

Алтайн 1-6, 10-15 дугаар гудамжууд, 80 дугаар байр, Их тойруугийн 17, 62, 72/2 дугаар байрууд

16

9-р хороо

16

4 дүгээр бүрэн дунд сургууль  /Спорт заал/

Алтайн 7-9, Чингэлтэйн 14-19, Нуурын 7-8 дугаар гудамжууд, 78 дугаар байр

17

10-р хороо

17

16 дугаар бүрэн дунд сургууль

Их тойруу 13,15,16,16а,16б,17,21,22, 27,29,30, 30а,30б,31, 36,42а,42б,42в,44, 86а,86б байрууд, халуун усны байр, ҮУС дотуур байр

18

10-р хороо

18

69 дүгээр цэцэрлэг

Их тойруу 18-20, 23-25, 33-35,37,38,45,46 дугаар байрууд, Эмоны байр, 96-02, 41а-1, цагдаа45, 45/3

19

10-р хороо

19

24 дүгээр цэцэрлэг

Атлас-19, 100 айлын 1-4,4а,4б, 6,7,9,10 дугаар байрууд, Их тойруугийн 11,12,26,32а,32б, 39,41, 43б, 45б дугаар байрууд, Г-32 хашаа, Опен хаус, Жоби төвийн байр

20

11-р хороо

20

Үйлдвэрлэл Урлалын сургуулийн байранд

Барилгачид 3,4,5,6, Сургууль 1, Алтайн 22-28 гудамж, Хонхорын 1000 гудамж,

21

11-р хороо

21

Соёл Урлагын Их Сургуулийн 2 дугаар байранд

Рашааны 14-20 дугаар гудамж,Рашааны 15/31 дүгээр гудамж, Ногоон нуурын-52 байр

22

11-р хороо

22

29 дүгээр бүрэн дунд сургууль

Цагдаагийн гудамж, Алтан шагай ХХК-ны байр, Алтан сайхан ХХК-ны байр, ИБМ-ийн хашаа, Сэлбэ экспрессийн хашаа, 29 дүгээр сургуулийн дотуур байр, Метал сервис ХХК-ны хашаа, Зүүн сэлбийн 4,7,8,9,10 дугаар гудамж, 8 байр, БЗНТ 80 айл, Геологи 48 айл,  64, 68 дугаар байр,

23

12-р хороо

23

Шинэ гол 100 айл цуглааны байр Хангайн 4-104тоот

Хангайн 1-10 дугаар гудамжууд

24

12-р хороо

24

Царам дэлгүүрийн байр

Хангайн 11-23 дугаар гудамжууд

25

13-р хороо

25

13 дугаар хорооны байр

Хангайн 23,24, Рашааны 1-7 дугаар гудамжууд

26

13-р хороо

26

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн төв

Рашааны 8-14 дүгээр гудамжуууд

27

13-р хороо

27

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн төв

Рашааны 15-16 дугаар гудамжууд, Ногоон талбайн 1-7 дугаар гудамжууд

28

14-р хороо

28

35 дугаар бүрэн дунд сургуулийн спорт заал

Хандгайт 30-43 дугаар гудамжууд

29

14-р хороо

29

35 дугаар бүрэн дунд  сургуулийн өргөтгөл

Хандгайт 15-29 дүгээр гудамжууд, өвсний фонд

30

15-р хороо

30

58 дугаар бүрэн дунд сургууль

Архустайн зуслан, Дамбадаржаагийн 1-8, 20,       81-84 дүгээр гудамжууд

31

15-р хороо

31

15-р хорооны цогцолбор

Дамбадаржаагийн 9-19, 21-24 дүгээр гудамжууд

32

16-р хороо

32

16-р хорооны цогцолбор

Бэлхийн 1-11, 28,29,31 дүгээр гудамжууд, Ойчид, Модлог ургамал, Ойн газрын хашаа

33

16-р хороо

33

171 дүгээр цэцэрлэг

Бэлхийн 33-1-7 дугаар гудамж, Бэлхийн 32,34 дүгээр гудамж

34

16-р хороо

34

Өгөөж Од ХХК-ний байр

Бэлхийн 12-27 , 30 дугаар гудамжууд

35

17-р хороо

35

17-р хорооны цогцолбор байр

Дамбадаржаагийн 25-42, 80 дугаар гудамжууд, Дамбадаржаагийн АОС, Дамбадаржаагийн НҮН, Дамбадаржаагийн ЭАБ

36

17-р хороо

36

НҮБ-ийн ХАБИТАТ төслөөр баригдсан спорт заал

Дамбадаржаагийн 43-79 дүгээр гудамжууд /далан, нүүдэл/

37

18-р хороо

37

71 дүгээр бүрэн дунд сургууль

Бэлхийн 45,46,48,49,51,53,54, Гүнжийн 44 дүгээр гудамжууд

38

18-р хороо

38

71 дүгээр бүрэн дунд сургууль

Бэлхийн 35,36,37,39,40,41,42,47,50,52 дугаар гудамжууд, Гүнжийн 43

39

19-р хороо

39

19-р хорооны цогцолбор байр

Гоодой, Шарга морьт, Хуурай мухар, Баянбулаг, Майхан толгой, Хандгайт, Санзай

40

20-р хороо

40

20-р хорооны цогцолбор байр

Цолмон 1-13 дугаар гудамж, Сэлхи 1-6 дугаар гудамж, Цээнэ 1-4 дүгээр гудамж, Хадат 1-8 дугаар гудамж, Сэлбэ 1-4 дүгээр гудамж, Сандаг 1 дүгээр гудамж

 

Хан-Уул дүүрэг

1

1-р хороо

1

52-р сургуулийн спорт заал

120 мянгат 1-17,19-р байр

2

1-р хороо

2

52-р сургуулийн хурлын заал

19-р хороолол 25,32,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,49-р байр, Чингисийн өргөн чөлөө 28-р байр

3

1-р хороо

3

67-р цэцэрлэгийн байр

120 мянгат 18,20,21,22,24,24/1,24/2-р байр, Шинэ-Өглөө 23,23а,в,с-р байр, Наран 21,21а,б-р байр, Хангарьд, Амины орон сууц 45-р байр, 52-р сургуулийн байр,      АПУ 56-р байр

4

2-р хороо

4

75-р сургуулийн урлаг заал

Нэхмэлийн 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,16,17,18-р байрууд, шинэ хороолол 12,17-р байр,   19-р хороолол 12а,12б,12в,35а,35б-р байр, Хивсний  33-р байр

5

2-р хороо

5

75-р сургуулийн спорт заал

19-р хороолол 10,18,20,21,22,23,28,29-р байр, Гааль17-р байр

6

2-р хороо

6

19-р хорооллын номын сан

19-р хороолол 8,8а,9,30,31-р байр, Орчлон 80,101,102-р байр, Байшин үйлдвэрлэх комбинатын 53,54-р байр, Чингисийн өргөн чөлөө 28,73,42а, 42б, 20-р байрууд, Арьс ширний үйлдвэрийн хашаанд гэрт амьдардаг өрхүүд, Дундгол 28-р байр,  Амины орон сууц 28-1-р байр, То ван 25-1-р байр

7

3-р хороо

7

18-р сургуулийн заал

50,1а,20,21,22,23,25,26,27,28-р байрууд , Арьс ширний  31,36,43,45,48,49-р байрууд

8

3-р хороо

8

15-р сургуулийн урлаг заал

Нэхмэлийн 4,8,9,15,19-р байр, Арьс ширний 19-р байр, 7-р байр, Дунд гол 29,30,31,52,57а,  57,61-р байр, 75-р байр, 27/1-р байр

9

3-р хороо

9

15-р сургуулийн спорт заал

50 айл,Олимп 1,2,3,4,5-р байр, Цэргийн 073-р байр, оюутны байрууд, Компаниудын сахиулууд, Үйлдвэрийн 17,19-р байрууд, Хос-Өргөө 29а,б-р байр, Авто сургууль, Батлан хамгаалахад туслах нийгэмлэг, Досооф, Шижир далай шинэ 32-р байр

10

4-р хороо

10

34-р сургуулийн урлаг заал

Арцатын 1-8-р гудамж, Арцатын 18-р гудамж, Нүхтийн зам – 26

11

4-р хороо

11

34-р сургуулийн спорт заал

Арцатын 9-17-р гудамж

12

5-р хороо

12

5-р хорооны хурлын заал

Яармагийн 1,2,3,4,5,6,7,8,9,21-р гудамж, Арьс Ширний 80 айлын нийтийн байр, Цог, Досло-1

13

5-р хороо

13

71-р цэцэрлэгийн байр

Яармагийн 10-20-р гудамж, Авто засварын заводын нийтийн байрууд

14

6-р хороо

14

6-р хорооны хурлын заал

Нүхтийн 32,31,30,27,26,25-р гудамж, Техник туслалцааны барилга трестийн байр, Нүхтийн 17,18,19,20, 21,22,23,24-р гудамж, Ноосны үйлдвэрийн нэгдлийн байр

15

6-р хороо

15

41-р сургуулийн урлаг заал

Нүхтийн 28,29,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16-р гудамж

16

7-р хороо

16

7-р хорооны байрны подваль дахь заал

Жаргалантын эх 1,2-р гудамж, Жаргалантын 1-11-р гудамж, Говь 16-р байр, Сургуулийн 1,2 -р гудамж

17

7-р хороо

17

60-р сургуулийн урлаг заал

Жаргалантын 12-25-р гудамж

18

8-р хороо

18

8-р хорооны заал

Сонсголонгийн 7-21-р гудамж, Под станц 1,2-р гудамж

19

8-р хороо

19

118-р сургуулийн спорт заал

Сонсголонгийн 1-6-р гудамж, Дэнж 1-6-р гудамж

20

8-р хороо

20

118-р сургуулийн урлаг заал

Сонсголонгийн 22-р гудамж, Дэнж 7-12-р гудамж

21

9-р хороо

21

114-р сургуулийн заал

Буянт-Ухаагийн 12-20-р гудамж, Бурхантын 8-16-р гудамж, Хивс, Арьс ширний гудамжууд  /1-5-р хэсэг/

22

9-р хороо

22

9-р хорооны байр

Буянт-Ухаагийн 21-23-р гудамж, Центрийн гудамжууд,                                                     Бурхант 17-19-р гудамж  /6-11-р хэсэг/

23

10-р хороо

23

Морингийн даваа, Морин               0-1а дэлгүүрийн байр

Морингийн 0-14-р гудамж, жаргалан эко хотхон

24

10-р хороо

24

10-р хорооны байр

Нисэхийн 1-10-р гудамж, атб 1-7-р гудамж 3 байшин  1,2,3-р нийтийн байр

25

10-р хороо

25

“МИАТ” ТӨХК-ийн спорт заал

1,2,7,34,61,61.1,61.2,62,63,64,65,66,67,68-р байр, Янгир хайрханы байр, Цорс буянтын байр, цаг уурын байрууд, аэродром, Нахиа эмийн үйлдвэрийн байр,  вакум цонхны хашаа, шинэ спорт цогцолбор хашаа, 303-р ангийн байр, Бетон арматурын хашаа, “Стис” ХХК-ийн байр, “Зэд” 1,2,3,4-р байр, 31-р гуанзны хашаа

26

11-р хороо

26

32-р сургуулийн спорт заал

1-4-р хэсгүүд

27

11-р хороо

27

32-р сургуулийн урлаг заал

5,6-р хэсэг

28

11-р хороо

28

Удирдлагын академийн байр

7-р хэсэг

29

12-р хороо

29

10-р сургуулийн заал

1,2,3,6-р хэсэг, Туулын 1-5-р гудамж, 38,39,41,42,43,44,45,46,47,52,53-р байр

30

12-р хороо

30

10-р сургуулийн заал

4,5,7,8-р хэсэг, Мал бригадын хэсэг

31

13-р хороо

31

26-р сургуулийн спорт заал

1,2,3,4-р хэсэг

32

13-р хороо

32

26-р сургуулийн урлаг заал

5а,б, 7-р хэсэг, хөдөө хэсэг

33

14-р хороо

33

59-р сургуулийн заал Өлзийтийн 1-26-р  гудамж,  Шинэ тосгоны  1-5-р гудамж ,  Уяачдын  1-9-р гудамж ,  Гавьжийн 1-6-р гудамж , Өлзийт дэнжийн 1-20-р гудамж ,    Ногооны 1-4-р гудамж , Доод өлзийтийн 1-2-р гудамж , Бурхантын 1-6-р хэсэг 43-р гудамж , Барилгын 1-5-р гудамж , Барилга дэнжийн   1-2-р гудамж , Хар хошууны 1-2-р гудамж , Ар хөндлөнгийн 1-2-р гудамж , Буга төвийн 1-р гудамж , Адисын давааны   1-р гудамж , Станцын 1-р гудамж

34

34

15-р хорооны байр Жаргалантын -1, 2, 3 /49a/, 4, 5 /49/, 60-р байр, амины орон сууц 28-р байр, Элит хотхон, Оддын хотхон 37а,б,в,39a,б,в,43,45-р байр, Намуун төгөл хотхон, Нархан хотхон 51,53,51a,б,57,59-р байр, МГГ 61, 65-р байр, Таун хаус, Дөрвөн улирлын цэцэрлэг 1,2,3-р байр, Зайсан 21/1,21/2,21/4-р байр, Богд Жавзандамбын гудамж 41,15/1,15/2 -р байр, Чингисийн өргөн чөлөө 50-р байр

35

15-р хороо

35

Корпорате хотел энд Конвеншин центр-ийн хүлээлгийн танхим  Рапид харш 1,2,3,4,5,5а,б,6а,б/13,14/,7,8,9,22,23,24-р байр, Махатма Гандийн гудамж 17,19,21,/Рапид харш, МГГ/ – 25-р байр, Удирдлагын академийн дотуур байр /5 хүн/, Махатма гандийн гудамж, софт, сур, хөлбөмбөг, 90-р бүс, Ээрмэлийн гудамж /42 хүн/, Орхон Их сургуулийн дотуур байр /3 өрх/, Стадион оргил 29,30, 32а,б,/16,14/-р байрууд

36

15-р хороо

36

115-р сургуулийн заал Зайсан 27А,27Б,/101/,102/, 30/sky tower/,  Грин хаус, /аос/, 31а,31б,31/1-5 /Твин хаус, Туул гол/, Зайсан 26,42,44-р байр, Цоглог 15,13, 17,17/1-17/8, 19,21-р байр, Оранж хотхон /аос/, Туулгол /бумба гранд/ 32,32/1-5,Туул гол 57,59,61а, 61б,63а, 63б,63в, шинэ мөрөөдөл/ -24/1,2,3,4, Туул гол 69, 69а,69б,69в,70а,73,83-р байр,    ХД /Цэлмэг/-86,87,88-р байр, ХД-74,76,78, 79, 80, 84,84/2,85,92,96, 98,100-р байр, УБ таун 81,83-р байр, ХД-62,64,65, 66,67,68-р байр, ХД-34,40, 40/1,25,36,38,48,56, 56а,б,в,г,50,52,54/2-р байр

37

15-р хороо

37

7-р сургуулийн спорт заал Буянт-Ухаагийн 1-11-р гудамж, Буянт-Ухаагийн 25-р гудамж,

38

16-р хороо

38

16-р хорооны байр Буянт-Ухаагийн 24,Тайны 0-7-р гудамж, Тайны-сургуулийн гудамж, Бурхантын 1-7-р гудамж

39

16-р хороо

39

115-р сургуулийн урдлагийн заал

Удирдлагын академийн дотуур байр, софт, сур, хөл бөмбөг, 90-р бүс, Ээрмэлийн гудамж, /42 хүн/, Орхон Их сургуулийн дотуур байр, Стадион оргил 29, 30, 32а, б, /16, 14/-р байрууд, Зайсан 26, 27А, 27Б, 30, 13, 15, 19, 21 /Цоглог хотхог/ 25/1 байрууд, Грин хаус /АОС/, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5,-р байр, Твин хаус /31, 31А, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6-р байр, Туул гол /Бумба гранд/ 32, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 42, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4-р байр, Үйлдвэр ХД 34, 36, 38, 40, 44, Оранж хотхон /АОС/, 59, 61, 61А, 61Б, 63А, 63Б, 63В-р байр

 

Чингэлтэй дүүрэг

1

1-р хороо

1

23-р сургууль

1-р 40 мянгатын 1, 3, 4, а4, 5, 6, 7, 8, б8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23; 2-р 40 мянгатын 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; Баруун сэлбийн гудамжны 2/3, 5/3, 5/5, 17, 26, 45; Бага тойруугийн 16, 46; Энх тайваны өргөн чөлөөний 6/1, 7/1, 7/2, 7/4; 1-р хороо 6А, ТЕГ-50, м100, Матрикс төв, 8 айл, 34, СБ 13 тоот байр. 40 мянгатын 1, 4, 19, 6-18; 1-р 40 мянгатын 2,  6, 7/4, 8б, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 100, Мерлин монро, Мерлин монро 6а; 2-р 40 мянгатын 4, 5,  6, 13, 16, 18, 26, 34; Бага тойруугийн  6, 6а, 8, 35, 50. Баруун сэлбийн 2, 7; Жуулчны 1, 5, 34, 35. Мон арт 15; Сүхбаатарын 13. Худалдааны 35, 37, 39, 6, худалдааны м100. Энхтайваны өргөн чөлөө 6, 7, 8. 1-р хороо 6-18, 1, 10, 12, 16, 17, 18, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 8, 9, б8 тоот байр

2

2-р хороо

2

2-р хорооны хурлын танхим

2-р 40 мянгатын 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28. 50 мянгатын 21, 23, 25, Х-1-20, Х-2-20, СЯ-20, БЗИ-25, БКОБ, БХ-30, ТХ-30, Пума-56, Монхаус-1, 2, 19А, 19Б, ҮХ-12, ХАА-30 тоот байр.40 мянгатын 21, 22, 23, 26, 27, 28, 55, амины орон сууц 0; 1-р 40 мянгатын 15. 2-р 40 мянгатын 6а, 10, 12, 15, 20, 25з, 2116, 30, 33, 46, 55, 56, бх 30, 56/2, бэтүүд хийд, монхаус 33/1, монхаус 33/2, хаа бзи 30, бк; 50 мянгатын 12, 19а, 22, 25/1, 55,  монхаус 33; Төмөрчний 6а, бэтүб хийд, Холбооны 1, 2, 20, холбооны 1-20, 2-20, Хорооны 30; Хөдөө аж ахуйн 30. Энх тайваны өргөн чөлөө  33; Үйлдвэр хоршоолол 12; Жуулчны 20, 22, 55, 56. Зургийн институт 25; Барилгын зургийн институт 25; Их тойруу 1, 19, 19а, 19б, 26, 55, бкоб, монхаус; Чоймболын 20, 27, 30, 55, 56/2, бк, бкоб; Барилгын коллеж 0, оюутны байр, барилгын хороо 30. 2-р хороо 13, бсто 2, 15, 19а, 19б, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 36, барилгын, бзи 25, бэтүб хийд, бэтүв, монаус 33, пума 56 тоот байр

3

3-р хороо

3

24-р сургуулийн      урлагийн заал

2-р 40 мянгатын 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 29 тоот байр. 1-р 40 мянгатын 1, 2, 3, 6, 13 тоот байр

4

3-р хороо

4

24-р сургуулийн биеийн тамирын заал

1-р 40 мянгатын 76; 2-р 40 мянгатын 6А, 19. 50 мянгатын 13, 15, 17, 19; Энх тайваны өргөн чөлөөний 23, 23/1, 23/2, 23/3, 25/4, 19/4, 17/2, 44, 21/3, БС-ийн 8/8, 8/9, 39, 40; Жуулчны 40/3, 43, 51, ТГ-ын 3, 22, Эхлэл байр, 24-р сургуулийн байр; Хөнгөн хүнсний үйлдвэр 1-30, хөнгөн хүнсний үйлдвэр 2-30; МУИС 20, НХДЗ-20 тоот байр. 2-р 40 мянгатын 1/30; Баруун сэлбэ 8/8, 8/9, 39, 40; Төмөрчний 3, 22; Энх тайваны өргөн чөлөөний 19/4 тоот байр

5

4-р хороо

5

Нийслэлийн онцгой байдлын газрын хурлын танхим

Бага тойруугийн 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 16/1, 18/1, 30а, 33, 39, 41, 46, 54, СК, ДК, ГК, ХЦА, ХЦБ байр. Барилгачдын талбай- 4/6; Хийморь 4/6, хийморь 4/7, хийморь а2, хийморь б, хийморь 4, хийморь цогцолбор  а, а1. 6 хороолол- 11, 30а, 39, 41, 46, 54. Анкарагийн- 10, 11, 39; Бага тойруу- 29, 33, 39, 4/6, 4/7, 54, галын депо, галын депо 1, дк 95, соёл коллеж; 4-р хороо 10, 11, 12, 30а, 33, 39, 4/7, 41, 46, 54 тоот байр.

6

4-р хороо

6

5-р сургууль

Бага тойруугийн 6, 6/7, 8/2, 9, 17, 18, 19, 19а, 20, 20/5, 21, 32, 37, 47 тоот байр. Анкарагийн 11, 17, 19, 47;  Бага тойруу 4, 6/7, 13, 20/1, 32, 37, 47, дрийм буудал , мон мэдлэг хашаа, төрийн 13б; 4-р хороо 13, 15, 17, 19, 20, 21, 32, 37, 47, 6, 9; 6-р хороолол 4 тоот байр.

7

5-р хороо

7

Чимэг төвийн 2-р давхарт үзэсгэлэнгийн танхим

6-р хорооолл 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 12 тоот байр. Самбуугийн  21тоот байр

8

5-р хороо

8

Хөдөлмөрийн дээд сургууль

6-р хороолол 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 47, 49-1, 49-2 тоот байр.“Баянбогд плаза”-ын байр

9

6-р хороо

9

6-р хорооны хурлын танхим

Бага тойруугийн 23, бт/31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 62/1. Баянбүрд 1-4 тоот байр. Лааганы 57, 62 тоот байр

10

6-р хороо

10

50-р сургууль

ЗГ/16, 24, 25, 26, 28, 30, 56/31, 34, 35, 60/1, 60/3, 61, Боярск-62, 64, 65, 66, 67, 68 тоот байр. 33, 47, 56, 63-р байр Засгийн газрын 16; 6-р хороолол 33а, 60 тоот байр

11

7-р хороо

11

7-р хорооны хурлын танхим

Хувьсгалчдын А-гийн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-р гудамж. Хувьсгалчдын Б-гийн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-р гудамж.

12

7-р хороо

12

173-р  цэцэрлэг

Хувьсгалчдын В-гийн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-р гудамж. 333-486 тоот, ХВ-ын 00-67 тоот, Хувьсгалчдын Г-гийн 487-594, 609-614, 674-687, 884-910 тоот, ХЦ-20 айл, 6 айлууд.

13

7-р хороо

13

Зурагтын шинэ эцсийн буудал шинэ дэлгүүр /Хувьсгалчдын Г-632 тоот/

Хувьсгалчдын Г-гийн 539-681, 688-778, 779-883 тоот, ХГ-ийн 10-00-14 хүртэл, ХГ-11-ийн 001-85 хүртэл тоот.

14

7-р хороо

14

Үйлчилгээний байр /Хуьсгалчдын Г-гийн 10-9/

Хувьсгалчдын Г-гийн ХГ-11-86-ХГ-12-159 хүртэл, ХГ-12-ын 160-аас 14-ийн 259 хүртэл, ХГ-14-ийн 262-оос 16-ын 365в хүртэл, ХГ-17-ын 366-аас 18-ын 450 хүртэл.

15

8-р хороо

15

 “Маргад-од” хүнсний дэлгүүр /Баруун тасганы 6-р гудамж/

Баруун тасганы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-р гудамж Баруун тасганы А гудамж. Дунд тасганы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-р гудамж

16

8-р хороо

16

8-р хорооны хурлын танхим

Зүүн тасганы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,   12-р гудамж. Усан сангийн 1, 2, 3, 4, 5, 6-р гудамж, Сангийн 1 гудамж. Зүүн тасганы задгай.

17

9-р хороо

17

39-р сургуулийн өргөтгөл

Дэнжийн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-р гудамж.

18

9-р хороо

18

9-р хорооны хурлын танхим

Дэнжийн 25-р гудамж 290-397 тоот, 26-р гудамж 298-303 тоот, 27-р гудамж 304-341 тоот, 28-р гудамж 342-382, 384-391 тоот, 29-р гудамж 392-406 тоот, 30-р гудамж 407-422, 488-489 тоот. Цагаан байрны 31-71. Зүүн дэнжийн 1-р гудамж. Усны 1, 2, 3, 4, 5-р гудамж. Усан сангийн 1-р гудамж. 9-р хороо 68, задгай, 9-р хороолол 71, дэнжийн мянга 40, 47, 49, 64 гудамж.

19

10-р хороо

19

10-р хорооны хурлын танхим

Чингэлтэйн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-р гудамж. Зам гүүрийн гудамж /нийтийн байр/. Уурын зуух-1 тоот. Жалгын гудамж /1-8 тоот/ Цэцэрлэг 1-10, 10-р хороо 1, 3, 4, 6, 13, 2, дэнжийн 6, 7, зам гүүрийн 1, 10 гудамж.

20

10-р хороо

20

39-р сургууль

Чингэлтэйн 14, 15-р гудамж. Дэнжийн 27-р гудамж 337-341 тоот, 28-р гудамж 342-356 тоот, 29-р гудамж 357-369 тоот, 30-р гудамж 370-389 тоот, 31-р гудамж 389-409 тоот, 32-р гудамж 409/г-433 тоот, 33-р гудамж 434-501/б тоот, 34-р гудамж 450-464/б тоот, 35-р гудамж 465-479 тоот, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42-р гудамж. 10-р хороо 33, 36, 39, Чингэлтэйн 36 гудамж.

21

11-р хороо

21

57-р сургууль

Нуурын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-р гудамж.

22

11-р хороо

22

11-р хорооны хурлын танхим

Нуурын 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23-р гудамж.

23

12-р хороо

23

61-р сургуулийн урлагийн заал

Булгийн 1, 2, 3, 4, 5, 6-р гудамж, Сан ундраа ХХК, Булгийн наб, ҮСАА, Гэгээ ХХК байр.

24

12-р хороо

24

12-р хорооны хурлын танхим

Булгийн 16-р гудамжны 739е-759а, булгийн 17, 18-р гудамж, Булгийн 19-р гудамжны 908-953, 1015а-1019ё тоот. Булгийн номын сан 18 байр.

25

12-р хороо

25

154-р цэцэрлэг

Булгийн 19-р гудамжны 954-1015, 1113-1240, 20, 21, 22-р гудамж, Горхийн 21-р гудамж.

26

12-р хороо

26

61-р сургуулийн биеийн тамирын заал

Булгийн 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-р гудамж, Булгийн 16-р гудамжны 674-739 тоот.

27

13-р хороо

27

17-р сургуулийн урлагийн заал

Сургуулийн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,    21-р гудамж 17-р сургуулийн байр, Тэлмэн хоршооны хашаа, Сургуулийн 5ткб, ткб4, ткб5, ткб,  ТК байр.

28

13-р хороо

28

17-р сургуулийн биеийн тамирын заал

Сургуулийн, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29-р гудамж,

29

13-р хороо

29

49-р сургууль

Сургуулийн, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46-р гудамж.

30

14-р хороо

30

14-р хорооны хурлын танхим

Хайлаастын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 22, 23, 24-р гудамж. Хандгайтын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-р гудамж. 14-р хороо 9, 11, 20, задгай, ойн байр, шүхрийн байр.

31

14-р хороо

31

126-р цэцэрлэг

Хайлаастын 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21- р гудамж. 14-р хороо 12, 15, 18 гудамж

32

15-р хороо

32

72-р сургуулийн хурлын танхим

Жаргалтантын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22-р гудамж. 15-р хороо 3,  Баруун жаргалант 6 гудамж.

33

15-р хороо

33

72-р сургуулийн биеийн тамирын заал

Жаргалтантын 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49-р гудамж.

34

15-р хороо

34

Хорооны хурлын танхим

Жаргалтантын 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73-р гудамж.

35

16-р хороо

35

Хорооны хурлын танхим

Согоотын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 -р гудамж.

36

16-р хороо

36

Хорооны хуучин байр /Согоотын 46-506А тоот/

Согоотын 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 59, 59а, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72-р гудамж. Согоотын  50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58а гудамж

37

16-р хороо

37

“Чөлөөт ертөнц” ХХК-ний байр /Согоотын 90-1300 тоот/

Согоотын 60, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90-р гудамж

38

17-р хороо

38

Олон нийтийн хурлын заал

Баянхайрханы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-р гудамж. Зүрх уулын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-р гудамж. Зуслангийн 1-р гудамж. Сурагчийн 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45-р гудамж.

39

17-р хороо

39

103-р цэцэрлэгийн 1-р давхар

Сурагчийн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 69,  70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86-р гудамж. Сурагчийн 86-1 гудамж.

40

17-р хороо

40

103р цэцэрлэгийн  2-р давхарт

Сурагчийн 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 46, 47, 60, 61, 62, 63, 64, 65-р гудамж, Сурагчийн 49-р гудамжны 1150-1195 тоот, Сурагчийн 49/1, 49/2, 49/3, 49/4-р гудамж

41

17-р хороо

41

174-р цэцэрлэг

Сурагчийн 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 49-р гудамжны 1110-1149 тоот, Сурагчийн 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59-р гудамж

42

18-р хороо

42

37-р сургуулийн урлагийн заал

Яргайтын 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22-р гудамж, Хандгайтын 9, 10, 11, 12, 13, 14-р гудамж

43

18-р хороо

43

Хорооны хурлын танхим

Яргайтын 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 42-р гудамж, 33-р гудамжны 39-70, 776-808 тоот

44

18-р хороо

44

37-р сургуулийн биеийн тамирын заал

Яргайтын 6, 7, 8, 9, 40, 41, 33а, 43-р гудамж, 33-р гудамж 1-38, 475-595 тоот

45

19-р хороо

45

117-р сургуулийн хурлын танхим

Зээл 1, Тахилт 1, 2, 3-р гудамж, Ар согоот

46

19-р хороо

46

155-р цэцэрлэг

Дээд салхит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37-р гудамж, Зуумод, Ойн булаг, Билгүүн энгэр, Хөх морьт 1, 19-р хороо 36

47

19-р хороо

47

117-р сургуулийн биеийн тамирын заал

Тахилт 4, Доод салхит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-р гудамж, яргайт, Яргайтын богино, Жигжид

Нийслэлийн сонгуулийн хороо

Санал болгох мэдээ

Д.Амарбаясгалан: “Ачит Ихт” компанийн 34 хувийг Эрдэнэт үйлдвэрт эзэмшүүлэх шийдвэр гаргалаа

Засгийн газрын ээлжит хуралдаан өнөөдөр /2024.04.24/ боллоо. Хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийн талаар ЗГХЭГ-ын дарга Д.Амарбаясгалан мэдээлэл …