Сурталчилгаа байрлуулах

Ugluu.mn   сайтын үйлчилгээний  үнийн санал

А.Мэдээний тариф

Mэдээний төрөл

Хугацаа

Нэгж үнэ

/төг/

    1. Онцолсон мэдээ 1 өдөр буюу 24 цаг

250.000 – 500.000

    2. Шинэ мэдээ 1 өдөр буюу 24 цаг

150.000-250.000

    3. Өглөөний зочин 2 өдөр буюу 48 цаг

350.000-500.000

    4. Улс төрийн мэдээ 1 өдөр буюу 24 цаг

250.000-500.000

    5. Энтертайнмент мэдээ 2 өдөр буюу 48 цаг

200.000-400.000

    6. Фото болон видео мэдээ 2 өдөр буюу 48 цаг

200.000-400.000

Б. Баннерын тариф

Баннерийн төрөл 

Хэмжээ

Хугацаа

Нэгж үнэ

 /мян.төг/

    1. A1 – хэвтээ баннер

660×120

30 хоног

900.000

    2. A2- хэвтээ баннер      1020×160

30 хоног

800.000

    3. B1 – зүүн дээд баннер

330×300

30 хоног

900.000

    4. B2- баруун дунд баннер

330×200

30 хоног

600.000

    5. N1 шинэ мэдээн дундах баннер /найман мэдээ яваад нэг баннер/

265×250

30 хоног

500.000

    6. B3 мэдээн дотор зүүн босоо баннер

330×600

30 хоног

700.000

    7. C1- мэдээний дор баннер

770×150

30 хоног

400.000

    8. D1 баннер 770×150

30 хоног

400.000

Урамшуулал:

Сарын хугацаатай баннер байршуулбал

+  7 хоног

Улирлын хугацаатай баннер байршуулбал

+ 14 хоног

Жилийн хугацаатай баннер байршуулбал

+ 28 хоног