У.Хүрэлсүх: Замбараагүй газар олголтыг зогсоох цаг нь болсон

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх санаачлан захирамж гарган Газрын шинэтгэлийн Үндэсний хороог байгуулан даргалж байна. Энэхүү хороо нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрын шинэтгэлийн чиглэлээр УИХ, ЗГ-аас баталсан хууль, тогтоомж бодлогын баримт бичиг, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон ОУ-ын гэрээний хэрэгжилтийг хангуулж, нэгдсэн удирдлагаар удирдан зохион байгуулахтай холбогдсон үйл ажиллагааг зохицуулах үүрэгтэй юм. Тус хороо нь энэ сарын 20-нд анх удаа хуралдаж, хуралдааны дэгийг баталж, Газрын шинэтгэлийн Үндэсний хорооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний төслийн хэлэлцүүлэг явуулав. Газрын шинэтгэлийн Үндэсний хороонд яамдын сайд нар болон чиглэлийн агентлаг, газрын удирдлагууд багтаж байгаа юм.

Монгол Улсын Ерөнхиий сайд, Газрын шинэтгэлийн Үндэсний хорооны дарга У.Хүрэлсүх хэлэхдээ, Улсын хэмжээнд газрын хэрэглээ, эзэмшил, өмчлөлтөй холбоотой шинэ тутам үүсч байгаа харилцааг зохицуулах, түүнийг дагасан бусад нийгмийн харилцаануудыг зохицуулах нэгдсэн зохион байгуулалт хийх шаардлага тулгамдаад байна. Газар бол Улсын тусгаар тогтнон орших үндэс. Сүүлийн жилүүдэд газар олголт эмх замбараагүй явагдснаас үүдэн дагалдах олон хүндрэл гарч байгааг зайлшгүй цэгцлэх цаг болсон. Газраас үүдэн хот хөдөөгүй иргэд хоорондын маргаан гарч цаашлаад хүний амь нас эрүүл мэнд ч хохирч болзошгүй байна. Үүнийг бид тал талаас нь авч хэлэлцэн уялдаа холбоотой нэгдсэн бодлого явуулж, богино хугацаанд зохицуулах хэрэгтэй байна. Тухайлбал  энэ жил Засгийн газраас газар тариалангийн бүс нутгийг тогтоосон. Хүн амыг тариа будаа, хүнсний ногоогоор хангаж, малын тэжээл үйлдвэрлэж буй энэ салбараа хөгжүүлэх ёстой. Малчид олон нийттэй ойлголцох шаардлагатай. Энэ бол хорооны хийх ажлын нэг хэсэг. Үүн шиг эхлээд Монгол Улсынхаа нийт газар нутгийг газар ашиглалтын зориулалтаар нь тооллого явуулж, бүртгэх, нэгдсэн мэдээллийн санг шинэчлэн байгуулах хэрэгтэй байна гэв.

Мөн иргэдийн газрын тухай багц хуулийн талаарх мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Хууль зөрчсөн иргэд, аж ахуй нэгжид хариуцлага тооцож, зөвшөөрөгдөөгүй газар эзэмшиж өмчилсөн тохиолдолд хурааж авах зэрэг арга хэмжээг явуулах нь зүйтэй гэж хорооны гишүүд үзлээ. Жишээлбэл Хөвсгөл аймагт 137 аж ахуйн нэгжид хуулийн дагуу 160 гаруй мянган га газар өмчлөх, эзэмших байдлаар олгосон байтал тэд нийт 600 мянган га газрыг хашаалж авсан байна. Энэ нь иргэд хуулиа зөрчиж байгаагийн нэг илрэл. Ийм тохиолдол цөөнгүй байгаа учир иргэдийн илүү хашаалж авсан газрыг улс буцаан хурааж, газар авах хүсэлтэй бусад иргэддээ тэгш боломж олгох ёстой гэв.

Хуралд оролцогчид Газрын шинэтгэл Үндэсний хорооны 2018 оны үйл ажилалгааны төлөвлөгөөнд Монгол улсын газар нутгийг газар ашиглалтын зориулалтаар нь тооллого явуулах, мэдээллийн санд бүртгэх, газар зүйн нэрийн үндэсний зөвлөл байгуулах, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэс тогтоосон байдлыг нягтлах, гудамж, зам талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийг иргэний болон хуулийн этгээдийн хаягтай уялдуулах, мэдээллээ саадгүй солилцох “Хаягийн мэдээллийн нэгдсэн систем”-ийг байгуулах, төрөөс газрын харилцааны талаар баримтлах бодлогын төслийг хэлэлцэх, геодези, зураг зүйн талаар төрөөс баримтлах бодлогын төслийг хэлэлцэх, газрын талаарх хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, газар, үл хөдлөх хөрөнгийн дундын нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах, газрын үнэлгээ, татвар, төлбөрийн оновчтой тогтолцоог бий болгох зэрэг асуудлыг тусган батлав гэж Засгийн газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.

Санал болгох мэдээ

Хүүхэд, залууст эх оронч үзэл, бие бялдар, ёс зүйн өв тэгш хүмүүжил олгох үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ

Монгол цэргийн нэгдсэн холбооны 10 жилийн ойд зориулсан “Эх орны үнэ цэн-Иргэний бахархал” сэдэвт үндэсний …