Татварын тайлангаа хугацаанд нь өгөөгүй бол хоногт 0.1 хувийн торгууль тооцно

indexМонгол улсын Татварын албанд “Цахим татварын шинэ систем” хэрэгжүүлж эхэлсэнтэй холбогдуулан аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын 2013 оны жилийн эцсийн тайлан, суутган, 2014 оны нэгдүгээр сарын НӨАТ-ын тайлан хүлээн  авах хугацааг  2014 оны хоёрдугаар сарын 15-ны өдрийг дуустал сунгасан болохыг мэдэгдэж байна.

Татварын тайланг ху­га­цаанд  нь  төлөөгүй то­хиол­долд татварын дүнг хоног тутам 0.1 хувийн торгууль, 0.047 хувийн алданги нэмж ногдох  тул  татвараа  хуу­лийн хугацаандаа төлөхийг са­нуулж байна.

Санал болгох мэдээ

Монгол Улс инновацад түшиглэн хаягжилтаа шинэчилж байгааг “Өвлийн Давос” онцолж байна

Швейцарын Давос хотноо Дэлхийн эдийн засгийн 54 дэх удаагийн чуулганд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ …