Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар “А” үнэлгээтэй дүгнэгдлээ

kt'frНийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан журмын дагуу 2015 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал, үр дүнг индексжүүлэн дүгнэсэн байна.

Тус цагдаагийн газар нь өргөдөл, гомдлын индексийн үзүүлэлтээр 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар 0.848 буюу “В” үнэлгээтэй байсан бол 3 дугаар улирлын байдлаар 0.853 буюу “А” үнэлгээтэй болсон байна.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг эрчимжүүлж, үр дүнтэй ажилласанд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Иргэд хүлээн авах төвөөс тус байгууллагад талархал илэрхийлсэн байна.

Индексийн үзүүлэлтийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Ugluu-logo20157

Санал болгох мэдээ

Энэ оны 1-р улиралд гэмт хэргийн улмаас 1660 хүүхэд хохирчээ

Энэ оны I улиралд хүүхдэд хохирол учруулсан 1582 хэргийн мөрдөн шалгах ажиллагаанд прокурор хяналт тавьж, …