Өөдрөг явахыг хүссэн хүн бүхэнд зориулсан өдөр тутмын санамж /видео/

 

 

Санал болгох мэдээ

Америк ба Иерусалим