Утаа хаялт ихтэй тээврийн хэрэгслүүдийн техникийн гэрчилгээг түр хураан авч, зөрчлийг арилгуулна

Тээврийн цагдаагийн газраас утаа хаялт ихтэй, дуу намсгуур нь стандартад нийцээгүй зөрчилтэй тээврийн хэрэгслүүдийн техникийн гэрчилгээг түр хураан авч, зөрчлийг арилгуулж, арга хэмжээ тооцуулахаар оношилгооны төвүүдэд шилжүүлэн ажиллаж байгаа ажээ. Замын хөдөлгөөний дүрмийн 4 дүгээр хавсралт “Тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг хориглох эвдрэл, гэмтэл, техникийн зөрчлийн жагсаалт”-ын 4.1. Хөдөлгүүрийн утаа, түүний найрлага дахь хорт бодис, тортогжилтын хэмжээ нь MNS 5013, MNS 5014 стандартад тогтоосон хэмжээнээс хэтэрсэн /утаа хаялт ихтэй/, мөн 4.4. Яндан, дуу намсгуур гэмтсэн буюу байхгүй болсон, яндангаас гарах дуу чимээний түвшин MNS 4599 стандартад тогтоосон хэмжээнээс хэтэрсэн /бүдүүн яндантай/ бол зөрчилд тооцох үндэслэл бүрддэг байна. Нийслэлийн замын хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгслүүд иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг зөрчиж агаар орчныг бохирдуулж, тэдний амгалан тайван байдлыг алдагдуулж байгаа тул зөрчилтэй тээврийн хэрэгслийг гэрчилгээг нь түр хураах аян эхлүүлжээ.

Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч, өмчлөгч хүн, хуулийн этгээдийн зүгээс үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа тээврийн хэрэгслийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг тогтмол шалгаж, эвдрэл гэмтэлтэй тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байхад анхаарал хандуулах шаардлагатай байгааг Тээврийн цагдаагийн газраас анхаарууллаа.


Санал болгох мэдээ

Б.Чинзориг: Аж ахуйн нэгж байгууллагууд стандартын дагуу цэвэршүүлээгүй бохир усыг төв цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлбэл 2 сая төгрөгөөр торгодог

Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд Усны тухай хууль тогтоомжийг зөрчих зөрчлийн хэргийн гаралт ямар байгаа талаар тус …