“Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журам”-ыг баталсан байна

“Байгаль орgreen-games1-middleчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журам”-ыг баталсан байна. Өнгөрсөн онд 21 аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсөвт байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлого 48.5 тэрбум төгрөг төвлөрсөн аж.

Харин үүнээс байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд дөнгөж таван хувийг нь зарцуулжээ. Тиймээс орон нутгийн төсвийн тодорхой хэсгийг бүрдүүлдэг эх үүсвэрийг хэвээр хадгалах, зарцуулалтыг нь тодорхойлсон журам гаргасан байна.

index

Санал болгох мэдээ

Увс:“Улбар шар” түвшинд шилжүүлсэн хугацааг сунгалаа

Коронавируст /Ковид-19/-ын цар тахалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж Төрийн болон …