Дараа төлбөрт хэрэглэгч секундын тарифт шилжээгүй байна

1689240_492888614153371_367902904_nлогоШӨХТГ-ын дарга О.Магнай өнгөрсөн  баасан   га­рагт манай редакцид зоч­лон өөрийн хийж буй аж­лынхаа талаар товчхон тай­лагнасан тухай бид өм­нөх дугаартаа дурьдсан. Түү­ний ярианаас  бидний  хамгийн их сонирхсон  зүйл  гэвэл “Үүрэн теле­фоны бүх оператор яриа­гаа секундын багц руу шил­жүүлсэн” гэх үг байсан юм.

Ямартай ч түүний энэхүү мэдээлэл олон хэрэглэгчийг баярлуулсан, чихэнд чимэгтэй мэдээлэл байсныг дурдах нь зүйн хэрэг байх.

Гэтэл зарим нэгэн хэрэг­лэгч редакци руу  утас цо­хиж “Зөвхөн  урьдчилсан төл­бөрт хэрэглэгчид л се­кундын яриа руу шилжсэн болохоос дараа төлбөрт хэ­рэглэгчид шилжээгүй бай­гаа” гэх мэдээллийг өгч бид­нийг гайхшруулсан юм.

Товчхондоо хэрэглэгчид биднийг худал мэдээлэл гар­­галаа гэж их л шүүм­жилж байв.  Ингээд бид алба­­ны хүний хэлсэн мэдээллийг ба­­тал­гаажуулахаар үүрэн хол­­­­­­­бооны оператор ком­па­нийн холбогдох  алба­ны хү­­­­мүүстэй уулзаж яриа­гаа се­­кундын багц руу шил­жүүлсэн   эсэхийг асуухад “Зөв­хөн  урьдчилсан   төл­бөрт хэрэглэгч өөрөө хүсэх юм бол секундээр ярих багцын  үйлчилгээнд шил­жих боломжтой.

Түүнээс та  бүхний  асууж байгаачлан  дараа  төлбөрт хэ­рэглэгч   яриагаа  секундын багц руу шилжүүлэх ямар ч бо­ломж­гүй  шүү  дээ”  гэх тайл­­барыг  өгсөнд эргэлзэх сэтгэл төрсөн юм.

Ийм яриа хаанаас гарсныг мэдэхгүй байна

“Мобиком” корпорацийн олон нийттэй харилцах хэлт­­сийн дарга З.Мөнхсүлд хэ­лэхдээ “Дараа төлбөрт се­кундын алхамд шилжсэн зүйл байхгүй. Хаанаас ийм яриа гарсныг мэдэхгүй бай­на. Тэгээд ч энэ талаар огт яригдаагүй шүү дээ.

Харин бид зөвхөн урьдчил­сан төл­бөрт хэрэг­лэгчдээ “ONE” гэсэн секун­дын алхамын багцтай бол­госон.

Өнгөрсөн оны гурав­дугаар сард ШӨХТГ-аас өгсөн үүрэг даал­га­­врын дагуу бүх үү­рэн телефоны опера­­торууд өөрс­дийн үйл­чил­­гээндээ нэр өгч дээрх “ONE” үйлчилгээг нэвт­рүүлсэн.

Ер нь бүх үүрэн теле­фон манайхтай адилхан л үйлчилгээ нэвт­рүүлсэн байгаа. Нэр нь л өөр болохоос үйлчилгээ адил­­хан л даа.

Тэгээд ч би энэ тухай мэдээллийг сайн мэдэх­­гүй болохоор юу гэж хэлэ­хээ мэдэхгүй байна. Хэрвээ та нар энэ тухай мэдээлэл авахыг хүсвэл манай Ерөн­хий захиралтай уулзах хэрэгтэй.

Ер нь О.Магнай дарга яагаад да­раа төлбөрт хэрэг­лэгчийг се­кундын ал­­хам руу шилжсэн гэж хэлсэн юм бол гэж гайхаж байна л даа” гэв.

Бидний очсон дараагийн газар болох “Жи мобайл”, “Скатейл” компаниуд ч мөн адил “Дараа төлбөрт үйл­­чилгээ секундын багцад шил­­жээгүй” гэх товчхон тайл­барыг өгч байсан.

О.Магнай даргатай да­раа төлбөрт хэрэглэгчийг секун­дын багц руу шилжүүлье гэдэг ямар ч яриа хэлцэл хийгээгүй

Ямартай ч бид О.Магнай даргын хэлсэн дээрх үгийг тодруулахаар “Юнител” ком­­­панийг зорьсон юм. Тус газрын хуулийн зөв­лөх Ч.Анхбаяр “Манай байгуул­лага бусад үүрэн телефоны газруудтай яг адилхан жур­маар явж байгаа.

ШӨХТГ-аас секундын та­­рифаар төлбөр нь тооцогд­дог шинэ үйлчилгээ гаргах нь зүйтэй юм байна гэдэгт бүгд нэгдсэн шийдэлд хүрч шинэ үйлчилгээг нэвт­­­­­­­­рүүл­­сэн.

Түүнээс таны ярьж байгаачлан ШӨХТГ-аас дараа төлбөрт болон урьдчил­­­сан төлбөрт хэрэг­лэгчдийн яриа­ны багцыг секундээр тооц гэсэн ямар ч албан бичиг ирээгүй.  Харин манайх өөрсдийн энэхүү үйлчилгээндээ “Ал­хам” гэх нэрийг өгсөн. Хэр­­вээ хэрэглэгч өөрөө хү­­сэх юм бол секундын яриа­­ны алхам руу шилжиж болно гэсэн үг. Түүнээс бүх урьдчилсан төл­бөрт хэрэг­­­лэг­­чийг секундын буюу “Алхам” багц руу шил­­­­­жүүл­нэ гэсэн үг биш шүү дээ. Хэрэглэгч өөрөө хү­­сэх юм бол гэдгийг дахин дав­­тан хэлье.

Гэхдээ энд зөвхөн урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгчид багтана. Дараа төлбөрт хэрэглэгчдийг се­кун­дын ярианы багцад шил­жүүлэх ямар ч боломжгүй. Бодоод үз л дээ бусад хөг­­­­­жил­­тэй орон ч дараа төлбөрт болон урьдчилсан төл­бөрт хэрэглэгчээ секун­­дын ярианы багцад шил­жүүлээгүй байгаа шүү дээ. Тийм том зах зээлтэй улс орон шилжихгүй байхад ма­найх шиг зах зээл багатай улс яаж энэ багц руу шил­жих юм бэ. Жишээ авъя л даа Энэтхэг, Япон  хоёр секундын тарифт шил­­­­­жих гэж оролдлого хий­­сэн. Энэ нь бүтээгүй. Тий­­­мээс дараа төлбөрт хэрэг­­­­­­лэгч шилжих ямар ч боломжгүй.

Хэрвээ дараа төлбөрт хэ­рэг­лэгч секундын багц руу шилжлээ гэж бодоход хэрэглэгчид хоорондоо үнэ­гүй ярьдаг сүлжээ устаж үгүй болно. Мөн тариф болон бусад бүх зардлууд өснө гэсэн үг шүү дээ.

Гэхдээ энэ секундын яриа хоёр талтай. Өөрөөр хэлбэл бага ярьдаг хүнд ашигтай болохоос биш их ярьдаг хүн алдагдалд ор­­ноо гэсэн л үг. Энэ нь бөөний худалдааны зарчим гэж ойлгож болохоор юм. О.Магнай даргыг би хувьдаа ингэж ойлгосон. Юу гэсэн бэ гэхлээр “Минут өөрөө се­кун­дын нарийвчлалтай байдаг учраас секундын тари­­фаар тооцож байж энэ нь шударга болно гэсэн”.

Тэгвэл таксиг сантметрээр нь тооцох хэрэгтэй. Тэгж байж энэ нь бас шударга болох юм. Мөн үүрэн холбооны бизнесийг хэрэг­лэгчид тэр бүр мэддэггүй учраас асар их хөрөнгө оруу­лалтыг шаард­даг. Бид­нийг зарим нэг төрийн байгуул­­лага маш их хэм­жээний ашиг олдог гэж ойл­­годог.

Өөрөөр хэлбэл бидэнд ашиг­лалтын зардал гэж их хөрөнгө гардаг. Бид энэ тухай тайлангаа хол­­­бог­­­дох газруудад нь хүр­гэж өгдөг. Ямартай ч бидэнд тус газраас ямар ч албан би­чиг ирээгүй. Ха­рин ШӨХТГ-аас гарсан ганц яригдсан асуудал бол “Секун­дын тарифаар төл­бөр нь тоо­цогддог шинэ үйл­­чил­­­­гээг гаргая. Энэ нь урьдчил­сан төлбөрт үйл­чилгээ байя” гээд бүх үүрэн теле­фо­ны опе­раторууд тус газар­­­­тай санал нэгдээд өн­гөр­­­сөн оны гуравдугаар сард энэ асуудлыг шийд­сэн. Өнөө­­дөр бид маш их ачаа­лалт­­тай ажиллаа. Учир нь дараа төлбөрт хэрэглэгчийн яриа секун­дын багц руу шилж­сэн гэх мэдээлэл гарсан учраас олон хүн утасдаж асууж байна. Энэ бол ташаа мэ­дээ­­лэл гэж хэлэх байна” гэлээ.

Ямартай ч бид үүрэн теле­фоны компаниудын хол­­­­бог­­дох хүмүүсээс асууд­­­­­­лыг тодруулахад тэд “Секун­дын яриа руу шил­жих ямар ч боломжгүй” гэх хариул­т­ыг өгч байсан юм.

Санал болгох мэдээ

Д.Амарбаясгалан: “Ачит Ихт” компанийн 34 хувийг Эрдэнэт үйлдвэрт эзэмшүүлэх шийдвэр гаргалаа

Засгийн газрын ээлжит хуралдаан өнөөдөр /2024.04.24/ боллоо. Хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийн талаар ЗГХЭГ-ын дарга Д.Амарбаясгалан мэдээлэл …