ГАЗАР ӨМЧИЛЖ АВАХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТИЙГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ХҮЛЭЭН АВЧ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ

Нийслэлийн Газар өмчлөлийн ажлыг шинэчилсэн

арга хэлбэрээр зохион байгуулах талаар

“Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай” хууль хэрэгжиж эхэлснээр /2003-2013/ 10 жилийн хугацаанд 98002 иргэн газар өмчлөн авсан нь нийслэлийн нийт хүн ам /1.226.991/-ын дөнгөж 8%-тай тэнцэж байна.

НИТХ-ын 2013 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10/39-р тогтоолоор батлагдсан Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх 15309 га бүхий 52 газрын байршил тогтоогоод байна.

Уг тогтоолын дагуу дээрх 52 байршлыг 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусган нийслэлийн хэмжээнд Хот, тосгоны төлөвлөлтийн норм ба дүрмийн дагуу 164 620 орчим иргэнд шинээр газар өмчлүүлэх боломжтой юм.

Иймд дээрх тогтоолын хэрэгжилт болон газар өмчлөлийн ажлын явцыг эрчимжүүлэхэд шийдвэр гаргах түвшний хүний оролцоог багасгаж цахимжуулах буюу газрын харилцааны үйлчилгээний цахим системийг байгуулах шаардлагатай болж байна

  • Одоогийн газар өмчлөлийн /олголт/ арга хэмжээ нь материал бүрдүүлэлтээс шийдвэр гардан авах хүртэл 6-7 удаагийн явдал, чирэгдэл болдгоос гадна шинээр газар хүссэн иргэд хэд хоногийн өмнөөс дугаарлах шаардлагатай болдог.
  • Иймд газар өмчлөлийн ажилд шийдвэр гаргах түвшний хүний оролцоог багасгаж цахимжуулах буюу газрын харилцааны үйлчилгээний цахим системийг байгуулах шаарлагатай болж байна.
  • Иргэд урт дараалал үүсгэн харъяа ДӨГХА-д ирэхгүйгээр манай байгууллагын цахим хуудсанд хандан сонгон шалгаруулалтанд оролцож, цахим системээр жагсаалтаа хянаж, шуудангаар өргөдлөө өгөн, газар өмчлөлийн гэрчилгээгээ авахдаа Өмч, газрын харилцааны албанд ирэх юм.
  • Үүний тулд төлөвлөсөн 52 байршлаас сонголт хийн цахим маягтын дагуу өөрийн мэдээллийг бүртгүүлснээр систем автоматаар иргэний өмчлөх газрын байршлын сонголтыг хийж иргэд эрх тэгш, шударга зарчмаар үйлчлүүлэх боломжийг хангана. 

Энэ ажил нь газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсанаар 2014 оны хавар 4 сараас хэрэгжиж эхлэнэ. 

Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах

үйл ажиллаганы дараалал /жишээ загвар/ 

Сонгон шалгаруулалтанд оролцогч www.umch.ub.gov.mn цахим  хуудсаны холбогдох хэсэгт хандах.

  • Сонгон шалгаруулалтанд оролцогч системд нэвтрэх үед иргэнд өмчлүүлэх газрын 52 байршлаас өөрийн сонирхсон байршлыг сонгож, тухайн байршлын төлөвлөлтийн зураг хэдэн иргэнд ямар хэжээтэй газруудыг өмчлөх боломжтой талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл мөн тухайн байршилд хэдэн иргэн бүртгүүлсэн зэрэг мэдээлэл гарч ирэх.

Сонгон шалгаруулалтанд оролцохын тулд хүсэлт гаргагчийн төрлийг заавал сонгоно. Үүнд:

  • Өөрөө /хүсэлт гаргагч/
  • Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч
  • Төлөөлүүлэгч гэсэн төрлөөс сонгож сонгон шалгаруулалтын анкетыг үнэн зөв бөглөх.

Уг хүсэлтийн баталгаажуулах кодыг электрон шуудан болон гар утас руу мессежээр илгээх. Дээрх кодоор баталгаажсан хүсэлтийг дата баазад бүртгэх.

Систем эхлэх үед иргэнд өмчлөх 52 газрын байршил харагдана.

 

Нийслэлд өмчлөх 52 байршлын хил

 

 Жич: Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил болон хэмжээг хүснэгтээр танилцуулая.

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны

10/39 дугаар тогтоолоор батлагдсан 52 байршлын албан ёсны нэршил

 Д/д  Байршил Хороо Газрын хэмжээ /га/ Зай /хотын 0 цэгээс тооцсон/ Нэршил
1 2 3 4 5
Нэг. Баянзүрх дүүрэг
1 Улиастайн аманд байршуулан 23 54.0 га 13 Баатархайрхан
2 Улиастайн  аманд байршуулан 23 22.0 га 14 Баатархайрхан
3 Улиастайн  аманд байршуулан 20, 23 32.0 га 15,9 Майхантын ам
4 Улиастайн  аманд байршуулан 20 87.0 га 17,2 Цагдуултын ам
5 Улиастайн аманд байршуулан 20 117.0 га 21 Цагаан даваа
6 Улиастайн  аманд байршуулан 20 166.0 га 25 Хожуултын ам, Хадатын ам
7 Улиастайн  аманд байршуулан 20 366.0 га 27.05 Шарын ам
8 Улиастайн  аманд байршуулан 20 71.0 га 24.9 Улиастайн их ам
9 Улиастайн аманд байршуулан 20 49.0 га 24.9 Улиастайн их ам
10 Улиастайн  аманд байршуулан 20 10.0 га 23.1 Улиастайн бага ам
11 Улиастайн  аманд байршуулан 20 52.0 га 22.7 Улиастайн бага ам
12 Улиастайн аманд байршуулан 20 67.0 га 21.6 Улиастайн бага ам
13 Улиастайн  аманд байршуулан 20 84.0 га 21.6 Богдын давааны ам
14 Улиастайн  аманд байршуулан 9, 20 30.0 га 17.8 Ээж хайрхан
15 Улиастайн  аманд байршуулан 9, 24 25.0 га 17.8 Ээж хайрхан
                              БҮГД 1232.0 га
Хоёр. Хан-Уул  дүүрэг
16 Хурганы аж ахуйн урд хөндийд төлөвлөж буй Аж үйлдвэрийн паркийн зүүн энгэрт байршуулан 13 97.0 га 28.08 Улаан овоот
17  Туул тосгоны урд хэсэгт байршуулан 13 316.0 га 38.2 Уушийн ар
18 Хапитатын амины сууцын хойд талд байршуулан 12 112.0 га 24 Дарцагт
19  Биокомбинатын зүүн урд хөндийд байршуулан 12, 13 155.0 га 27 Эрдэнэтолгойн
20 7 дугаар хэсгийн задгай, Өлзийт Гавжийн шандийн орчимд байршуулан 13, 14 1739.0 га 30 Сэнс толгой, Доод Өлзийт, Гавьжийн шанд
21 Морингийн гэр хорооллын баруун урд талд байршуулан 10 67.0 га 22 Морин
22 Хурганы аж ахуйн урд хөндийд төлөвлөж буй Аж үйлдвэрийн паркийн зүүн энгэрт байршуулан 13 104.0 га 28 Улаан овоот
                        БҮГД 2590.0 га
Гурав. Сонгинохайрхан дүүрэг
23 Эмээлтийн баруун талд байршуулан 32 565.0 га 26.5 Эмээлт уулын баруун хоолой
24 Эмээлтэд  байршуулан 32 180.0 га 27 Эмээлтын дөрөлж
25 Эмээлтэд  байршуулан 32 76.0 га 27.5 шар хөв
26 Баруун туруунд  байршуулан 32 227.0 га 25.3 Түрүүны хөндий
27 Тахилтын  аманд  байршуулан 22 184.0 га 20.6 тахилтын хөндий
28 361 –ийн гарамын орчимд  байршуулан 21 785.0 га 33.4 Эхэн усны хөндий
29 361 –ийн гарамын орчимд  байршуулан 21 71.0 га 34 Долоон худгийн хөндий
30 361-ийн гарамын зүүн хойд талд  байршуулан 21 517.0 га 33.8 Соёондын ам
31 Хужиртын даваа орчимд  байршуулан 21 340.0 га 35.9 Хужрын хяр
32 Ар шижиртийн аманд  байршуулан 21 280.0 га 42 Хуст уул, Тахилт уул
33 Ар шижиртийн аманд  байршуулан 21 223.0 га 45.8 Шижирийн хөндий
34 Ар шижиртийн аманд  байршуулан 21 46.0 га 45 Шижир уул
35 Бурхантын аманд  байршуулан 21 399.0 га 46.2 Бурхантын ам
36 Сайр уулын өвөрт  байршуулан 21 69.0 га 52 Өндөрхаан уул
37 Цагаан чулуутын аманд  байршуулан 21 576.0 га 53 Жаргалантийн ам, Цагаан чулуут, Жаргалантын ам, Өндөрхаан рашааны орчим
38 Халзан мухарын аманд  байршуулан 21 289.0 га 53 Бороочын ам
39 Тарвагатайн аманд  байршуулан 21 184.0 га 55 хүйн хөндий
40 Тарвагатайн аманд  байршуулан 21 353.0 га 53 Өвөр уулын овоо
41 Саалийн аманд  байршуулан 21 783.0 га 32 Эмгэнтын ам, Тарвагатайн ам
42 Рашаантын аманд  байршуулан 21 1064.0 га 44.2 Саалийн ам , ухнын ам
43 Оорцогийн аманд  байршуулан 21 807.0 га 42.5 Дүүрэнгийн хөндий, дундын ам
                     БҮГД 8018.0 га
Дөрөв. Сүхбаатар дүүрэг
44 Тоосгоны үйлдвэрийн орчимд байршуулан 16 64.0 га 11.8 Тоосгоны 1-р хэсэг
45 Тоосгоны үйлдвэрийн орчимд байршуулан 16 23.0 га 10.9 Тоосгоны 2-р хэсэг
                     БҮГД 87.0 га
Тав. Налайх дүүрэг
46 Мянганы замын урд талд, Хэнтий чиглэлийн авто зам дагуу байршуулан 5 166.0 га 2 Нисэх хотхон
                     БҮГД 166.0 га
Зургаа. Багануур дүүрэг
47 Нуурын хорооллын хойд талд байршуулан 2 950.0 га 4.1 Булагтай
48 Тариан булаг орчимд байршуулан 4 526.0 га 4.5 Тариан булаг 1-р хэсэг
49 Тариан булаг орчимд байршуулан 4 376.0 га 5.3 Тариан булаг 2-р хэсэг
                     БҮГД 1852.0 га
Долоо. Багахангай дүүрэг
50 Улсын чанартай авто замын зүүн талд Урд дэлд байршуулан 2 160.0 га 3.3 Бор үзүүр
51 Улсын чанартай авто замын зүүн талд Урд дэлд байршуулан 2 611.0 га 2.8 Хангайн хөндий
52 Суурьшлын бүсийн хойд талд байршуулан 2 593.0 га 1.8 Хангайн хөндий
                     БҮГД 1364.0 га
НИЙТ 15 309.0

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар

Ugluu-logo1722

Санал болгох мэдээ

Улаанбаатараас БНХАУ-ын төв хэсэг болох Хунань мужийн Чангша хот руу шууд нислэг үйлддэг боллоо

Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас 2024 оныг Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих бүтээн байгуулалтын жил болгон зарлаж, агаарын …