Tag Archives: иргэнээ мэдээ

November, 2015

  • 20 November

    Өрхүүдээс хууль бусаар мөнгө авдаг нь илэрчээ

    Орон сууцын зарим конторууд байр, цахилгаан, дулааны мөнгө дээр хууль бусаар төлбөр нэмж авдаг, түүнийгээ хаацайлахын тулд “Ус дулаан дамжуулах төвийн зардал”, “Узелийн цахилгааны зардал”, “насос тог” зэрэг үг бичин хэрэглэгчийг төөрөгдүүлэн 2600-11 мянган төгрөгийг сар бүр илүү авдаг болох нь тогтоогджээ. Тэд энэ үйлдлээ хаацайлахын тулд “ус дулаан дамжуулах төвийн зардал”, “узелийн цахилгааны зардал”, “насос тог” зэрэг үг бичин …

  • 11 November

    Хаяг, шошгын зөрчилтэй бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэхгүй байхыг зөвлөж байна

    НМХГ-ын дэд даргын баталсан “Шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу нийслэлийн зургаан дүүргийн хэмжээнд  үйл ажиллагаа явуулж буй хүнсний дэлгүүрүүдэд худалдаалагдаж буй эх орны хүнсний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний шошгын мэдээлэлд үндэслэн шалгалт хийжээ. Шалгалтын явцад давхардсан тоогоор 175 үйлдвэрийн шошгын зөрчилтэй бүтээгдэхүүнийг илрүүлэн зөрчлийг арилгуулахаар аж ахуйн нэгж иргэдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөнөөс гадна зөрчлийг арилгаж ажиллах талаар албан тоот хүргүүлсэн …