Үнэт металлын сорьцын хяналтын газарт явцын хяналт-шинжилгээ хийлээ

ad141bc979885aefb3e619e757bb0efd
Стратегийн бодлого, төлөвлөлт дотоод аудитын газраас 2016 оны үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөөний дагуу Үнэт металлын сорьцын хяналтын газарт явцын хяналт-шинжилгээ хийж цаашдын ажилд нь зөвлөмж өгч ажиллаа.
Явцын хяналт шинжилгээний зорилго нь: Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний хэрэгжилтийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний талаар зөвлөмж өгөх, үнэт металл, сорьц тогтоох үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа дүрэм журам, стандартын хэрэгжилтийн байдалтай танилцах, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах болон дотоод зохион байгуулалт, ажлын уялдаа холбоо, үр дүнг нэмэгдүүлэхэд оршино.
14408768_1075659032554287_872381660_n-8-36-22-34

Санал болгох мэдээ

Хүн ёсны төлөөх тэмцлийг улстөржүүлсэн ерөнхийлөгчид алдарт эхчүүд гомдолтой байна

Дөнгөж төрсөн нялх биетэй ээжийг нярайн хамт тусгаарлахдаа хүнлэг бус, сэтгэлгүй хандсаныг эсэргүүцсэн эхчүүд өчигдөр …