“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК бүх нийтийн бэлэн байдлын үед жишиг төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахалтай тэмцэх хариу арга хэмжээг эрчимжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Засгийн газраас бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжүүлэх шийдвэр гарсан. Үүнтэй уялдуулан Засгийн газрын тогтоол, Улсын онцгой комиссын албан даалгавар, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаал, Эрүүл мэндийн сайдын тушаал зэрэг холбогдох тушаал шийдвэр, албан даалгавруудыг үндэслэн “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө” гарган ажиллаж байна.

Уг төлөвлөгөө нь “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн салбарт Коронавируст халдвар /Ковид-19/ өвчний халдвар гарч болзошгүй тохиолдлоос ажилтнууд, хүн амыг урьдчилан сэргийлэх, аврах, нэрвэгсдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, учирсан хор уршгийг арилгах, хойшлуулашгүй сэргээн босгох ажлыг зохион байгуулах зорилготой юм. Энэ хүрээнд төлөвлөгөөний дагуу цар тахлыг хохирол багатай даван туулах, уурхайн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах, ажилтнуудын эрүүл мэнд, түүнд нөлөөлөх эрсдэлийг бууруулах зорилгоор шаардлагатай ажлуудыг гүйцэтгэж байна.

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-г жишиг төлөвлөгөө хэмээн үзсэн бөгөөд салбарын бусад байгууллагуудад ийм төлөвлөгөө батлан ажиллахыг зөвлөжээ.

Санал болгох мэдээ

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн биржийн арилжааны борлуулалт нэг тэрбум ам.доллар давлаа

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК 2023 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр Монголын Хөрөнгийн Биржээр 25 багц …