Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага 8.5 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна

imagesНийгмийн даатгалын сангийн орлого энэ оны нэгдүгээр сард 61 тэрбум төгрөгт хүрч, зарлага 93.6 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Орлого өмнөх оны мөн үеийнхээс 31.7 тэрбум төгрөг буюу 34.2 хувиар буурч, зарлага 8.5 тэрбум төгрөг буюу 6.1 хувиар өсчээ. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого буурахад тэтгэмжийн даатгалын сангийн орлого 1.3 тэрбум төгрөг буюу 47.2 хувь, эрүүл мэндийн даатгалын орлого 3.1 тэрбум төгрөг буюу 41.8 хувиар өсч, тэтгэврийн даатгалын орлого 37.4 тэрбум төгрөг буюу 47.6 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.

  сангийн орлого энэ оны нэгдүгээр сард 61 тэрбум төгрөгт хүрч, зарлага 93.6 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Орлого өмнөх оны мөн үеийнхээс 31.7 тэрбум төгрөг буюу 34.2 хувиар буурч, зарлага 8.5 тэрбум төгрөг буюу 6.1 хувиар өсчээ.

Нийгмийн даатгалын сангийн орлого буурахад тэтгэмжийн даатгалын сангийн орлого 1.3 тэрбум төгрөг буюу 47.2 хувь, эрүүл мэндийн даатгалын орлого 3.1 тэрбум төгрөг буюу 41.8 хувиар өсч, тэтгэврийн даатгалын орлого 37.4 тэрбум төгрөг буюу 47.6 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.

index

Санал болгох мэдээ

Монгол Улсын гадаад валютын албан нөөц 4,3 тэрбум ам.долларт хүрлээ

Засгийн газрын ээлжит хуралдаан өнөөдөр боллоо. “Гадаад валютын улсын нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авах зарим арга …