Санхүүгийн зохицуулах хороо оновчтой бүтэц, цомхон удирдлагатай ажиллана

1470980699_sanhuu_700

Санхүүгийн зохицуулах хороо өчигдрийн хуралдаанаараатус хорооны ажлын албаны бүтцийг 7 газар, 4 хэлтэс, 2 алба, нийт 13 нэгж, 14 удирдлагатай байхаар баталлаа.Өмнө нь угажлын алба дарга, орлогч дарга гэсэн давхар удирдлага бүхий 7 газар, тус тусын удирдлагатай 17 хэлтэс, 5 алба, нийт 29 нэгж, 36 удирдах албан тушаалтантайгаар ажиллаж байсан юм. Шинэ бүтэц батлагдсанаар хорооны удирдах албан тушаалтнууд буюу дарга нарын тоо бараг гурав дахин цөөрч байгаа юм.

Байгууллагынхаа бүтэц, зохион байгуулалтын асуудлыг хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдүүлэхдээ тус Хорооны дарга С.Даваасүрэн хэт данхайсан бүтцийг зохистой болгож, бодлогын нэгдмэл байдал, үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн, харилцан уялдаатай, хүнд сурталгүй, шуурхай явуулах, ажил үүргийн давхардал, хийдэлгүй байх зарчмыг гол болгож, ажлын үр дүнг сайжруулах, салбарын хөгжлийг хангах зөв тогтолцоог бүрдүүлэх шалгуур тавьжээ. Түүнчлэн төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг илүү шат дамжлагагүй болгох, газар, хэлтсүүд орлогч даргагүй байх, албан хаагчид, мэргэжилтнүүдийг оновчтой байршуулж, ур чадварыг дайчлан ажиллуулах төр, засгийн бодлогыг баримталсан байна.

Үнэт цаасны, даатгалын, бичил санхүүгийн зэрэг банкнаас бусад санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулж, зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, хөрөнгө оруулагч, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, хууль тогтоомж, нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хяналт тавих үндсэн үүрэгтэйСанхүүгийн зохицуулах хорооны ажил нь ажилтнуудын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, туршлага, тууштай зарчимч чанарт тулгуурладаг. Тиймээс салбарын чадвар, туршлагатай мэргэжилтнүүдэд ямар нэгэн дарга сэтэр зүүлгүй, мэргэжлийн ур чадвараа дайчлах боломж олгох давуу талтайгаар шинэ бүтцийг төлөвлөн батлууллаа.

Санал болгох мэдээ

Татварын ерөнхий газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр Ч.Чимэдсүрэнг томилжээ

Татварын ерөнхий газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр Ч.Чимэдсүрэнг томилжээ.Тэрээр Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын газрын …