Индонез охидын уламжлалт хөвч хөндөлт

Өдгөө дэлхийн цөөн хэдэн улсад буюу ихэвчлэн Ойрхи Дорнод болон Африкын 30 орчим оронд бэлэг эрхтэн зэрэмдэглэх уламжлалт зан үйл явагдсаар байна. Ялангуяа охидын бэлэг эрхтэн /хэлүү тайрах/-г тайрах ёслол Ойрхи дорнодод байсаар байгаа юм. Тэд энэ балмад үйлдлээ умайн хүзүүний хорт хавдар тусахаас сэргийлдэг гэж тайлбарладаг ч үнэн хэрэгтээ тус өвчнөөс урьдчилан сэргийлдэг гэдгийг батласан нотолгоо байхгүй байгаа юм.

Охидын бэлэг эрхтнийг зэрэмдэглэх эл аймшигт ёслолыг ариутгал муу үйлдсэн багаж хэрэгслээр хийснээс болж жил бүр зуу зуун охид цус алдаж, цусанд нь бохир орсоноос болж амиа алдаж байна.

НҮБ-аас хүртэл эл зан заншлыг үйлдэхийг хориглосон ч  Филиппин, Малайз, Пакистан, Индонез, Арабын Нэгдсэн Эмират Улс, Өмнөд Йемен, Оман, Бахрейн болон Бразил, Зүүн Мексик, Перуд үйлдсээр байгаа юм. Хамгийн харамсалтай нь зарим оронд хөвчөө хөндүүлээгүй охид хүү төрүүлж чадахгүй гэсэн мухар сүсэгт итгэцгээдэг аж.

9-ìåñÿ÷íàÿ äåâî÷êà æäåò ñâîåé î÷åðåäè íà îáðåçàíèå.

Хамгийн багадаа 9 сартай охидоос эхлэн хөвчийг нь хөнддөг.

194749

Хөвч хөндөлтийн ёслолын өмнө мөргөл үйлддэг.

Îäíó èç äåâî÷åê ãîòîâÿò ê ïðîöåäóðå îáðåçàíèÿ. 194751 194752 194753 194754 Äîêòîðà ãîòîâÿò èíñòðóìåíòû äëÿ ïðîöåäóðû îáðåçàíèÿ â íà÷àëüíîé øêîëå. 194756 Îäíà èç äåâî÷åê ïîñëå îáðåçàíèÿ. 194758 194759

Ugluu-logo1722

Санал болгох мэдээ

Монгол, солонгосчууд хамтдаа “Хөх толботон” аялал жуулчлалын шинэ маршрут нээх санаачилгыг Ерөнхий сайд дэвшүүллээ

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ БНСУ-д хийж буй ажлын айлчлалынхаа үеэр Сөүл хотноо 2024 оны …