Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс Нарантуул-2 худалдааны төв, дүүргийн 12 дугаар хороо, дүүргийн Улаан загалмайн хороотой хамтран өдөрлөг зохион байгуулж Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын зорилго, зорилт албаны үйл ажиллагаа болон  Онцгой байдлын албанд ашиглагдаж байгаа тусгай зориулалтын аврах ажиллагааны техник тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг ард иргэдэд сурталчлан болзошгүй аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх өөрийгөө болон бусдыг аврах мэдлэг олгох зорилгоор найман төрлийн 2500 ширхэг санамж сэрэмжлүүлэг, брошур гарын авлага тараасан байна.

ОБЕГ